5.12. Kannanotto – Ukraina kuuluu Eurooppaan
EU:n avattava ovensa Ukrainan jäsenyydelle
Helsinkiin vuosikokoukseensa kokoontunut Eurooppanuoret ry iloitsee siitä, että Euroopan yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on näyttänyt kyntensä Ukrainan vaalikriisin yhteydessä. Unionin ulkopoliittinen edustaja Javier Solana on ollut keskeisessä roolissa etsittäessä rauhanomaista ja oikeudenmukaista ratkaisua tilanteeseen. Ilman EU:n painostusta Ukrainan vilpillinen vaalitulos olisi todennäköisesti astunut voimaan.
Ukrainassa saavutettu menestys ei kuitenkaan anna EU:lle aihetta liialliseen itsetyytyväisyyteen. Ukraina jätettiin 1990-luvulla kolkuttelemaan Euroopan portteja unionin ja Venäjän väliselle ”harmaalle vyöhykkeelle”. Maan ulkopoliittisen aseman epäselvyys on ollut osasyynä nykyiseen kriisiin.
Pidemmällä tähtäimellä Ukrainan kytkeminen eurooppalaiseen integraatioon on paras tae maan vakaasta kehityksestä.
– EU:n on tunnustettava Ukraina eurooppalaiseksi valtioksi, jolla on jäsenyyskriteerit täytettyään oikeus liittyä unioniin, Eurooppanuorten puheenjohtaja Lauri Tierala vaatii.
Ukraina on historiallisesti ja kulttuurisesti kiinteä osa Eurooppaa. Vaikka sen jäsenyys unionissa on optimistisimpienkin arvioiden mukaan kaukana, on asteittainen lähentyminen aloitettava ennakkoluulottomasti.
Eurooppanuoret odottavat EU:lta demokratiakehityksen nykyistä vahvempaa tukemista jatkossa myös mm. Moldovassa ja Valko-Venäjällä. Unionin naapurimaiden sitominen Euroopan integraatioon kohentaa niin kyseisten maiden kuin unioninkin kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta.
Lauri Tierala                Suvi Aherto
Puheenjohtaja 2004   Puheenjohtaja 2005

0