Kannanotto – Eurooppanuoret: Luotijunalla Helsingistä Berliiniin
Eurooppanuoret on huolestunut ilmastonmuutoksen taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista. Nicholas Sternin Iso-Britannian hallitukselle laatiman raportin mukaan ilmastonmuutoksen kustannuksilla voi olla dramaattisia negatiivisia vaikutuksia maailmantalouteen.Vaikka emme koskaan saavuttaisikaan täyttä varmuutta ilmastonmuutoksen seurauksista, eurooppalaisten on toimittava niiden ennaltaehkäisemiseksi ja havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä nyt, kun se on vielä mahdollista.
Eurooppanuoret edellyttää ratkaisuilta ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Ratkaisumekanismeina Eurooppanuoret näkee ympäristö- ja  liikenneteknologiaan panostamisen, verojen ja maksujen kehittämisen ja kulutustottumuksiin vaikuttamisen. Kehittynyt ympäristöteknologia voisi olla Euroopalle tulevaisuuden vientivaltti.
Eurooppanuoret vaatii Kioton prosessia laajakatseisempaa ilmastopolitiikkaa, jossa erityisesti liikenteen päästöihin puututaan. Raideliikenteen on oltava kilpailukykyinen vaihtoehto lentomatkustamiselle. Ratkaisuna Eurooppanuoret esittävät eurooppalaisen luotijunaverkoston luomista ja globaalin lentoveron käyttöönottoa. Vuoteen 2020 mennessä on Helsingistä päästävä Berliiniin alle kymmenessä tunnissa.
Suvi Aherto                  Joonas Turunen
puheenjohtaja 2006    Puheenjohtaja 2007

0