Kannanotto – Eurooppanuoret: EU-kannat esille vaalipuheissa
Eurooppanuoret vaatii kansanedustajaehdokkaita ja puolueita esittelemään EU-kantansa vaalipuheissa.
Maalisvaaleissa valittavat kansanedustajat sekä erityisesti seuraava hallitus tulevat tekemään Suomen kannalta suuria EU:ta koskevia linjauksia. Tulevalla vaalikaudella esimerkiksi EU:n perustuslakisopimus tulee uudelleen käsiteltäväksi.
– Hallitus sanelee myös ensi vaalikaudella Suomen EU-politiikan tahdin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei tulevan vaalikauden toimille edes haluta mandaattia äänestäjiltä. Millä oikeutuksella tuleva hallitus ottaa kantaa perustuslakisopimukseen? Miten äänestäjät voivat tietää mihin suuntaan heidän ehdokkaansa on EU:ta ajamassa, Eurooppanuorten puheenjohtaja Joonas Turunen ihmettelee.
EU:n rooli on muuttunut yhä tärkeämmäksi Suomen ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Edellisen eduskunnan jo ratifioima perustuslakisopimus esimerkiksi lisäisi määräenemmistöpäätöksiä EU:ssa, kasvattaisi Euroopan parlamentin valtaa sekä tähtää EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi EVA:n julkistamat luvut kertovat, että 70 prosenttia suomalaisista kokee EU:lla olevan liikaa valtaa.
– EU:sta on tultava kotimaan vaalien keskeinen sisältökysymys, sillä EU:ssa tehtävät päätökset ulottuvat entistä konkreettisemmin suomalaisten arkeen. Tämän vuoksi horinat ”Suomen edun ajamisesta” eivät enää riitä, vaan puolueiden on linjattava oma kuvansa tulevaisuuden unionista. Nykyisellä tahdilla ollaan matkalla todella syvään Eurooppalaiseen integraatioon, pitkällä tähtäimellä saatetaan puhua jopa liittovaltiosta. On tärkeää, että tulevalla hallituksella on kansan tuki vahvalle eurooppalaiselle yhteistyölle tulevalla vaalikaudella, Turunen toteaa.
Lisätietoja: Puheenjohtaja Joonas Turunen, 040 5425 935, joonas.turunen@eurooppalainensuomi.fi

0