Eurooppanuoret ry ehdottaa Suomelle uudistajan roolia EU-politiikassa. Suomen sinivihreä hallitus voisi toimia unilukkarina erityisesti perustuslakisopimuksen suhteen. Tämän lisäksi Suomi voisi toimia aloitteentekijänä erityisesti EU:n rahoituksen uudistamiseksi, sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisessä, kansalaisten osallistamisessa sekä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

– Vanhasen kakkoshallituksen tulee ponnistella kaikin keinoin, jotta perustuslakisopimus ja ehdotetut instituutiouudistukset saadaan läpi mahdollisimman nopeasti. Suomen on työskenneltävä yhdessä 17 muun sopimuksen jo ratifioineen maan kanssa, jotta kertaalleen hyväksyttyä sopimusta muutetaan mahdollisimman vähän, vaatii Eurooppanuorten puheenjohtaja Joonas Turunen.

EU:n kehittäminen ei kuitenkaan saa pysähtyä perustuslakisopimuksen tai sen
osien hyväksymiseen. Suomi voisi alkaa herättelemään keskustelua esimerkiksi EU:n rahoituksesta, jotta unionille saataisiin uskottava rahoituspohja. Unionin varat tulisi kerätä esimerkiksi suoraan prosenttiosuutena kunkin maan arvonlisäverosta. Uudenlaista ajattelua tarvittaisiin myös unionin sosiaalisen puolen uudistamiseksi. EU:n on kyettävä vastaamaan EU-maiden väliseen epäreiluun vero- tai sosiaalietukilpailuun.

– Hallituksen suurin haaste tulee kuitenkin kansalaisten suunnasta. Hallituksen on kyettävä osoittamaan, että EU toimii viime kädessä myös kansalaisten hyväksi. Se edellyttää kannanottoja myös kansalaisten, ei pelkästään pääoman oikeuksien puolesta. Suomi voisi demokratian mallimaana tarjota myös keinoja EU:n demokraattisuuden parantamiseksi, Turunen linjaa.

Eurooppanuoret ry juhlistaa Eurooppa-päivää myös palkitsemalla Vuoden nuorena Eurooppalaisena inarinsaameksi räppäävän Amocin, joka on tarjonnut nuorille esikuvan rohkeasta oman kielen ja kulttuurin vaalimisesta positiivisella tavalla kansainävlisessä musiikkigenressä.

Lisätietoja:
Pj Joonas Turunen, 040 542 5935, joonas.turunen@eurooppanuoret.fi

0