Eurooppanuoret ja Seta kansainvälisenä homo-ja transfobian vastaisena päivänä 17.5.:
EU:n ryhdyttävä toimiin ihmisoikeuksia loukkaavia jäsenvaltioita vastaan
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat ennakkoluulot ja väkivallanteot ovat yhä osa Euroopan unionin jäsenmaiden arkea. Eräät EU:n jäsenvaltiot jopa kannustavat loukkaamaan ihmisoikeuksia kieltämällä pride-kulkueet ja levittämällä johtajiensa suulla homofobisia ajatusmalleja. Tämä rikkoo EU:n perusoikeuskirjaa, jonka mukaan ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille. Tänään 17.5. vietetään kansainvälistä homo- ja transfobianvastaista päivää. Seta ja Eurooppanuoret vaativat EU:lta konkreettisia toimia ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Eurooppanuoret ja Seta ovat huolestuneita EU:n ja sen jäsenmaiden johtajienpassiivisuudesta vakavan tilanteen edessä. Säilyttääkseen uskottavuutensa ihmisoikeuksien puolestapuhujana sekä suhteessa unioninjäseneksi pyrkiviin maihin kuin omassa ulkopolitiikassaan EU:n on löydettäväkeinot homo- ja transfobian ja muiden ihmisoikeusongelmien kitkemiseksi sen nykyisistä jäsenmaista. Unioni ei voi jättää tuomitsematta jäsenvaltioita, jotka säännöllisesti syyllistyvät ihmisoikeusrikkomuksiin. Vuosi 2007 on EU:n yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi, mikä antaa hyvän pohjan tarttua toimeen.
Eurooppanuoret ja Seta iloitsevat kahdesta viimeaikaisesta eurooppalaisesta päätöksestä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi Varsovan kaupungin pride-kulkueiden kieltämisyritykset laittomiksi. Euroopan parlamentti taas kehotti tuoreessa päätöslauselmassaan Puolaa pidättäytymään esittämästä lakia ’homoseksuaalisen propagandan’ kieltämisestä kouluissa. Euroopan parlamentti on pitänyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia kiitettävästi esillä aiemminkin. Nyt tarvitaan konkreettisia ja aktiivisia toimia myös muilta EU:n toimielimiltä: komissiolta ja neuvostolta.
Euroopan unionissa kaikilla ihmisillä on oltava oikeus toimia yhteiskunnassa kohtaamatta syrjintää tai rajoituksia ilmaisun- tai kokoontumisvapaudessa.
Lisätiedot:
Eurooppanuoret ry: varapuheenjohtaja Jari-Pekka Kaleva 050 363 2180, jari-pekka.kaleva@oulu.fi
Seta ry: pääsihteeri Aija Salo 050 326 1968, aija@iki.fi
Eurooppanuoret on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorten kansalaisjärjestö, joka edistää myönteistä suhtautumista Euroopan yhdentymiseen ja syventää erityisesti suomalaisten nuorten Eurooppa-tietoutta.
Seta ry on vuonna 1974 perustettu valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksientoteutuminen riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

0