Pääkaupunkiseudun EU-aktiivit näyttelevät YouTubessa nähtävissä EU sketseissä Eurooppa-päivän aattona osoittaakseen Suomen EU-jäsenyyden todellisen hyödyn. Nuoret parodioivat Monty Python -elokuvia1 mukailleen EU-kriitikoita ja kertovat siten, mitä iloa EU:sta kansalaisilleen on.
– YouTuben kuvauksissa on yhdistetty huumori ja EU-jäsenyyden hyödyt. EU on tuonut Eurooppaan rauhan, vaurautta ja talouskasvua sekä helppouden liikkua ja vertailla hintoja. Nämä ovat kiistattomia etuja meille tavallisille eurooppalaisille.
Helsinkiläiset Eurooppaintoilijat myöntävät sen, että EU ei ole täydellinen ja EU:lla on tapana puuttua ihmisten elämän osa-alueisiin, jotka olisivat parhaiten hoidettavissa kansallisella tasolla.
– Sen takia tarvitaankin aktiivista politiikkaan vaikuttamista ja kannustamista silloin kun EU:ssa tehdään hyvää.
Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret ry kannattaa lämpimästi kahta ajankohtaista EU:ssa valmisteilla olevaa asiakokonaisuutta: verkkovierailumaksujen rajoittaminen2 ja yhtenäinen maksualuejärjestelmä.
– Tavoite rajoittaa matkapuhelinoperaattorien perimiä verkkovierailumaksujaon hyvä, koska tällöin kansalaiset välttyvät yllättävältä megasuurelta laskulta Euroopan matkan jälkeen. Single European Payments Area -ohjelma toteutuessaan muodostaa yhtenäisen eurooppalaisen maksualueen, joka helpottaisi elektronisten maksuvälineiden, kuten pankkikorttimaksujen ja tilisiirtojen maksuliikennettä.
Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret ry myöntää, että EU ei ole täydellinen.
– Mutta kun mukaan on lähdetty, pitää tehdä töitä sen eteen että EU muuttuu sellaiseksi kuin me haluamme sen olevan. Tästä syystä lähdimme myös parodioimaan EU-kriitikoita.
Lisätietoa:
Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret ry:n
pj. Lasse Laitinen gsm. 040-8277877 ja vpj. Anniina Ali-Laurila gsm. 040-5570178
Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret ry:n sketsit löytyvät YouTubesta osoitteesta: www.youtube.com (hakusana Eurooppanuoret).
1 Sketsissä on nähtävissä inspiraatiota Life of Brian -elokuvasta.
2 Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret kannattavat parlamentin ehdotusta alemmista verkkovierailumaksuista neuvoston kannattaessa korkeampia maksukattoja, ja samoin parlamentin ajamaa kuluttajaystävällistä lähestymistapaa, jossa alemmat hinnat koskisivat kuluttajia automaattisesti, ilman että kansalaisten täytyy tehdä mitään liittymänsä suhteen.

0