Eurooppanuoret ry:n ja Euroopan laajuisen Young European Federalists (JEF) -järjestön avoin kirje Suomen hallitukselle.

Helsingissä 12.6.2007
Juhlapuheissa sanotaan tulevaisuuden kuuluvan nuorille. Tulevina päivinä valta muokata tulevaisuuttamme on Teidän käsissänne. Tulevan Eurooppa-neuvoston huippukokouksen lähestyessä muistutamme, että Teidän on pidettävä Euroopan tulevaisuus mielessänne, kun neuvottelette pitkän aikavälin uudistuksista unionin toimintaan.
Nyt EU on kohdannut vakavan legitimaatio-kriisin ja monet nuoret ovat luopuneet toivosta Euroopan suhteen, koska ovat vieraantuneet kaikesta poliittisesta päätöksenteosta. Me uskommekin, että nyt on korkea aika vaihtaa sanat tekoihin ja antaa unionille perustuslaki, joka sisältää ne kunnianhimoiset institutionaaliset uudistukset, jotka unioni tarvitsee ja ansaitsee. Pyydämme Teitä antamaan meille nuorille välineet kohdata tulevaisuutemme haasteet.
Eurooppanuoret ry, Euroopan laajuinen kattojärjestömme JEF-Europe ja sisarjärjestömme ympäri Eurooppaa vaativat Teitä huomioimaan seuraavat asiat neuvotellessanne EU:n perustuslaillisen sopimuksesta Brysselissä 22.–23.6.2007:
1. Perustuslaillista sopimusta ei saa kastroida! EU tarvitsee perusteellisen uudistuksen, ei pientä korjailua. Perustuslaillisen sopimuksen on oltava niin yhtenäinen ja ymmärrettävä dokumentti, että myös joukko lukiolaisia pystyy siitä keskustelemaan. Neuvoteltu sopimus on Euroopan kansalaisten kompromissi, josta ei voi erottaa palasia pienimmän yhteisen nimittäjän politiikalla.
2. Perustuslaillisesta sopimuksesta on päätettävä avoimin ovin! Perustuslailliseen sopimukseen tehtävistä muutoksista ei saa neuvotella suljettujen ovien takana hallitustenvälisessä konferenssissa, vaan valmisteluun on otettava mukaan niin Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit kuin kansalaisyhteiskuntakin. Demokratiavajeesta syntynyttä kriisiä ei ratkaista salaisilla sherpa-menettelyillä vaan avoimuudella ja kansanvallalla.

3. EU:lle on annettava välineet kohdata huomisen haasteet! Eurooppa kohtaa useita haasteita, jotka edellyttävät rajat ylittävää yhteistyötä. EU:n on kyettävä luomaan sellaiset päätöksenteon mekanismit, jotka takaavat sujuvan päätöksenteon 27 maan unionissa. Näin taataan unionille mahdollisuudet tehdä tuloksellista politiikkaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen, uusien energiantuotannon muotojen, turvallisuuden tai vaikkapa maahanmuuttopolitiikan aloilla
4. EU:lle on saatava vahva yhteinen ääni maailmanpolitiikassa! EU:n tulee kyetä vaikuttamaan yhteiseen tulevaisuuteemme ja siten puhumaan maailmanpolitiikan pöydissä vahvalla yhteisellä äänellä. EU tarvitsee ulkoministerin, oikeushenkilöllisyyden ja edellytykset edustaa Eurooppaa maailmalla.
5. EU:n perusoikeusasiakirjaa on suojeltava! Perusoikeusasiakirja osoittaa unionin rohkeaa sitoutumista kansalaisiinsa ja se on myös peruskivi yhteiselle eurooppalaiselle identiteetille. Perusoikeusasiakirjasta on tehtävä laillisesti sitova osa perustuslaillista sopimusta ja sen takaamien oikeuksien on ulotuttava koskemaan kaikkia unionin kansalaisia.
Euroopan unioni on tienhaarassa ja Teillä on etuoikeus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan unioni lähtee muotoutumaan. Antakaa unionin muodostaa uusi yhteys kansalaisiinsa, antakaa unionin seistä yhtenäisenä maailmassa ja luopukaa nationalistisesta egoismista sekä unionin heikentämisestä. Antakaa unionille mahdollisuus voittaa aikamme suuret haasteet ja antakaa meidän kohdata ne yhdessä.
Unionin 50 yhteistä vuotta juhlistanut EU:n nuorisokokous Roomassa tänä keväänä antoi tukensa tälle viestille. Nyt me pyydämme Teitä asettamaan seuraavien sukupolvien edun etusijalle ja unionin takaisin raiteilleen.

Eurooppanuoret ry      
Joonas Turunen
Puheenjohtaja
 
JEF-Europe
Jan Seifert
Puheenjohtaja
     
Eurooppanuoret ry on sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on herättää EU-keskustelua erityisesti nuorten näkökulmasta sekä tarjota raikkaita näkökantoja Suomen EU-politiikkaan. Eurooppanuoret järjestää EU-aiheisia koulutustilaisuuksia, tiedottaa unionissa tapahtuvista muutoksista ja tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua EU:n toimintaan. Eurooppanuorten jäseneksi voi liittyä jokainen alle 35-vuotias EU-asioista kiinnostunut nuori. Olitpa sitten eurofederalisti tai EU-skeptikko, Eurooppanuoret tarjoaa loistavan areenan oppia lisää EU:sta sekä keskustella Suomen roolista yhteisessä Euroopassa. JEF-Europe on Eurooppanuoret ry:n kansainvälinen kattojärjestö, johon kuuluu yli 35 000 jäsentä 35 Euroopan maassa.

0