Eurooppanuoret on huolissaan demokratian toteutumisesta Euroopan Unionia koskevassa päätöksenteossa.

Juhannuksena kokoontunut Eurooppa-neuvosto laati suunnitelmat EU:n perussopimusremontista, joka parantaa unionin toimintaa huomattavasti. Sopimusuudistukset on kuitenkin suunniteltu yleisöltä salassa sekä tavoitteenaan välttää kansanäänestykset kaikissa jäsenmaissa.
– EU:n kannalta on olennaista, että pattitilanteesta on päästy eteenpäin
rakentamaan sekä sisäisesti että ulkoisesti vahvempaa unionia. EU:n
tulevaisuuden kannalta on kuitenkin elintärkeää, että kansa tukee unionia
koskevia muutoksia. Sopimusmuutokset saattavat myöhemmin vesittyä
kansallistamisprojekteihin, jos kansa ei koe antaneensa mandaattia EU:n
toimivallan kasvattamiseen. Sherpa-menettelyt ja salailu eivät ainakaan lisää
kansalaisten luottamusta EU:ta kohtaan, toteaa Eurooppanuorten puheenjohtaja
Joonas Turunen.
Nimimuutoksesta huolimatta uuteen sopimukseen sisältyy myös perustuslaillisia
elementtejä kuten EU:n oikeushenkilöllisyys. Tuoreen Eurobarometrin mukaan
kansalaisten luottamus EU:ta kohtaan on parantunut, ja esimerkiksi kaksi
kolmasosaa EU-kansalaisista kannattaa ajatusta Euroopan perustuslaista.
Tilkkutöiksi muuttunut sopimusuudistus antaa aihetta sopimusviidakon
harventamiseen myös tulevaisuudessa. Seuraava askel syvemmässä integraatiossa
voisi olla EU:n perustuslakikonventin perustaminen.
– EU:n pitää nyt panostaa sisäisen yhtenäisyyden luomiseen. Sopimusmuutosten
myötä EU:n tulee myös keskittyä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa,
sosiaalista ulottuvuutta ja talouden kilpailukykyä koskeviin haasteisiin.
Valtionpäämiesten on kuitenkin muistettava, että integraatiokehityksellä on
oltava kansan mandaatti. Tämä edellyttää toisaalta politiikan läpinäkyvyyttä,
toisaalta aitoa keskustelua EU:n tulevaisuudesta. Tässä keskustelussa
Eurooppanuoret tulee kantamaan oman osansa, Turunen linjaa.
Lisätietoja:
Joonas Turunen, joonas.turunen@eurooppanuoret.fi, gsm 040 5425 935
http://www.eurooppanuoret.fi/

0