Eurooppanuoret ry iloitsee maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin päätöksestä avata keskustelu työperäisen maahanmuuton esteiden purkamisesta.

– Nykyiset maahanmuuttomenettelyt ovat kankeita, eivätkä kenenkään edun
mukaisia. Erityisesti Suomessa maahanmuutto tulisi nähdä mahdollisuutena, ei
ongelmana. Suomen tulisi toimia maahanmuuton mallimaana EU:ssa, sanoo Eurooppanuorten puheenjohtaja Joonas Turunen.
Nykykäytännön mukaan maahantulijan tulee löytää jo lähtömaassaan työpaikka Suomesta. Oleskelu- ja työlupakäytäntöjä on helpotettava, sillä tällä hetkellä maahantulijan on helpointa saapua Suomeen turvapaikanhakijana. Eurooppanuoret vaativatkin, että Thorsin ehdottama työnhakuviisumi otetaan käyttöön ja että viisumin hakumahdollisuuksia helpotettaisiin niillä alueilla, joilla ei ole Suomen suurlähetystöä. Viisumin voisi anoa esimerkiksi toisen EU-maan lähetystöstä.
Työperäisen maahanmuuton edistämiseksi maahanmuuttajien asemaa on
parannettava. Ulkomailla hankittu ammatillinen pätevyys olisi entistä paremmin voitava osoittaa näyttötutkinnoilla ja mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen on
kehitettävä. Myös maahanmuuttajille tarjottavaan
kielikoulutukseen tulee panostaa entistä enemmän. Tämän lisäksi kynnystä muuttaa työn perässä Suomeen on madallettava tarjoamalla entistä enemmän vieraskielistä päivähoitoa ja koulutusta.

Rajojen madaltuessa EU tarvitsee yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Tiukat maahantulosäännökset ja suljettujen rajojen politiikka on johtanut siihen,
että EU:n rajojen sisällä – siis myös Suomessa – on huomattava määrä
paperittomia siirtolaisia ja laittomia työläisiä. Laittomaan maahanmuuttoon liittyy usein pimeän työvoiman käyttöä, ihmiskauppaa ja harmaata taloutta. Paperittomien siirtolaisten määrää on vähennettävä, jotta kaikki saadaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän pelisääntöjen ja turvaverkon piiriin. Laitonta
maahanmuuttoa ei voida torjua rakentamalla raja-aitoja vaan kitkemällä laittomasta maahanmuutosta hyötyvää rikollisuutta.
– Ikääntyvä Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Suomi ja EU tarvitsevat
joustavaa ja inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa työvoimapulan torjumiseksi.
Maahanmuuttajien integroimiseksi yhteiskuntaan tarvitaan yhtäältä
pitkänäköistä politiikkaa, toisaalta muutoksia suomalaisten asenteissa, Turunen painottaa.
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Joonas Turunen,
joonas.turunen@eurooppanuoret.fi
040 542 5935

0