Kurkkudirektiivi.fi -sivusto murtaa myyttejä EU:sta

Eurooppanuoret ry on avannut keskiviikkona 5.9. Internet-sivuston
http://www.kurkkudirektiivi.fi, jossa murretaan tyypillisimpiä EU-myyttejä. Myytit
murtuvat hauskojen videoiden avulla, jotka on käsikirjoittanut ja näytellyt
Espoonlahden teatteriyhdistys ry.
Kyytiä saavat urbaaneista Eurooppa-legendoista ainakin kuuluisa
kurkkudirektiivi, EU:n terva- ja lakritsipiippukiellot sekä vallan katoaminen
Brysseliin.
”Ainakin kerran kuussa kuulee jonkun viittaavan EU:n kurkkudirektiiviin ja
päivittelevän minkä kaiken turhan parissa unioni askartelee.
Kurkkudirektiiville, kuten monille muillekin median mehukkaille EU-skuupeille
löytyy yleensä täysin looginen selitys. Haluamme huumorin keinoin kiinnittää
kansalaisten huomiota todellisuuteen legendojen takana”, kertoo Eurooppanuoret ry:n puheenjohtaja Joonas Turunen.
Eurooppanuoret houkuttelee ihmisiä sivuille jakamalla keskiviikkona
aamupäivällä Helsingin keskustassa Kolmen sepän patsaan tuntumassa 400 käyrää kurkkua ohikulkijoille. Myös maan hallitukselle toimitettiin käyrät kurkut sekä avoin kirje, jossa Eurooppanuoret peräänkuuluttaa kansanvallan ja
läpinäkyvyyden lisäämistä unionissa.
”Vaikka sivuilla käsitellään vain murto-osaa EU-myyteistä, toivomme, että
kurkkudirektiivi.fi kannustaa katsomaan tulevaisuudessa myös otsikoiden
taakse”, Turunen painottaa.
AVOIN KIRJE SUOMEN HALLITUKSELLE
Eurooppanuoret ry haluaa rohkaista suomalaisia päättäjiä aktiivisempaan ja avoimempaan EU-keskusteluun. Euroopan unioni on tärkeä poliittinen toimija ja sen merkitys on kasvanut koko unionin olemassa olon ajan. Siksi myös demokratian ja kansanvallan tulee toteutua unionia koskevassa päätöksenteossa.
Kansalaisilla on oikeus vaikuttaa demokratian keinoin Suomen ajamaan EU-politiikkaan. Hallituksen on huolehdittava, että sen EU-linjalla on kansan tuki. Tämä edellyttää avointa debattia Euroopan unionista vaalien alla sekä rohkeaa keskustelua koko vaalikauden ajan.
Suomen kansa suhtautuu poikkeuksellisen skeptisesti Euroopan unionia kohtaan. Erityisesti perusteettomaan euroskeptismiin on suhtauduttava suurella vakavuudella. Suomen hallituksen on omalla toiminnallaan edistettävä avointa Euroopan unionia sekä toimittava läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti kantaessaan vastuuta ministerineuvoston päätöksistä. Kansalaisia on muistutettava siitä, että päätöksiä ei ”tule” EU:sta, vaan niitä ovat tekemässä suomalaiset päättäjät siinä missä muutkin.
EU:n päätöksenteko on pitkään kulkenut ylikansallisesta diplomatiasta kohti ylikansallista demokratiaa. Suomen on demokratian ja kansalaisyhteiskunnan mallimaana tarjottava aktiivisesti omia ratkaisujaan kansanvallan toteuttamiseksi EU:ta koskevassa päätöksenteossa. Eurooppalaisen poliittisen kulttuurin syntyminen on pitkällinen prosessi. Mitä enemmän päätöksiä unionin tasolla tehdään, sitä enemmän on tuettava eurooppalaisen poliittisen osallistumisen, demokratian ja kansalaiskulttuurin syntyä.
Haluamme lahjoittaa kaikille suomalaisille EU:n ministerineuvoston jäsenille käyrät kurkut muistuttaaksemme avoimen ja faktapohjaisen EU-keskustelun tärkeydestä.
Eurooppanuoret ry murtaa EU-myyttejä ja rohkaisee nuoria mukaan vaikuttamaan uudella nettisivustolla http://www.kurkkudirektiivi.fi.
Lisätietoja
Puheenjohtaja
Joonas Turunen
040 542 5935
Pääsihteeri
Elina Kiiski
050 374 2584
http://www.eurooppanuoret.fi/

http://www.kurkkudirektiivi.fi

0