Eurooppanuorten sääntömääräinen vuosikokous järjestetään lauantaina 1. joulukuuta 2007 SAK:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Hakaniemenranta 1. (Ks.esim. kartta.hel.fi.)

Kokous alkaa lauantaina 1.12. klo 10.00. Alaovi lukitaan kokouksen alkaessa, joten saavuthan ajoissa paikalle.Kokouksen esityslista löytty tältä sivulta.
Lisätietoja kokouksessa käsiteltävistä asioista antaa pääsihteeri Elina Kiiski elina.kiiski@eurooppanuoret.fi, puh. 050 374 2584.
Mikäli olet kiinnostunut puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen jäsenen tehtävistä, ystävällisesti ota yhteyttä vaalivaliokunnan puheenjohtajaan Teemu Seikkulaan (teemu.seikkula(at)helsinki.fi, puh.
050 301 0357
Vuosikokouksen käytännön järjestelyjen sujuvuuden vuoksi toivomme, että kokoukseen osallistuvat ilmoittautuisivat pääsihteerille 29.11. mennessä.
Kokoukseen voi kuitenkin saapua myös ilman ennakkoilmoittautumista. Eurooppanuoret korvaa tämän vuoden jäsenmaksunsa suorittaneille jäsenille matkakorvauksia vuosikokoukseen 10 euron omavastuulla 30 euroon saakka. Matkakorvaus suoritetaan alkuperäisiä lippuja ja kuitteja vastaan. SAK tarjoaa kevyttä syötävää. Majoituksesta ja muista kuluista jokainen vastaa itse. Majoitusta tarvitsevia suosittelemme käyttämään esimerkiksi lähellä kokouspaikkaa sijaitsevan Stadionhostellin palveluja (www.stadionhostel.fi).
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 1.12.2007 KELLO10.00
HAKANIEMENRANTA 1, HELSINKI
1.    KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Joonas Turunen
2.    KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Hallitus esittää, että kokouksen puheenjohtajaksi kutsutaan Pauli Rautiainen ja sihteeriksi Elina Kiiski. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3.    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Vuosikokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla. Hallituksen päätöksen mukainen kutsu on lähetetty jäsenille torstaina 25.10. päivätyllä kokouskutsulla.
4.    TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirjalliset muutosesitykset toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä vuosikokoukselle osoitetut aloitteet on jätettävä lauantaina kello 12.00 mennessä. Ehdokkaaksi puheenjohtaja-, varapuheenjohtaja- ja hallituksen jäsenten vaaliin on asetuttava kirjallisesti lauantaina kello 12.00 mennessä. Kuullaan selvitys vuosikokouksen muusta ohjelmasta. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5.    KOKOUKSELLE OSOITETUT TERVEHDYKSET Kuullaan vuosikokoukselle osoitetut tervehdykset.
6.    TARVITTAVIEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMINEN Hallitus esittää, että vuosikokoukselle valitaan vaalivaliokunta, toimintasuunnitelmatyöryhmä sekä julkilausumatyöryhmä. Hallitus esittää vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi Teemu Seikkulaa ja muiksi jäseniksi Jari-Pekka Kalevaa, Anu Tokilaa, Simo Salmelaa sekä Aino Mäkisaloa. Hallitus esittää toimintasuunnitelmatyöryhmän puheenjohtajaksi Anna Rankia ja julkilausumatyöryhmän puheenjohtajaksi Joonas Turusta. Toimintasuunnitelmaa ja julkilausumaa käsittelevät työryhmät ovat avoimia kaikille osanottajille.
7.    VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään Eurooppanuoret ry:n vuoden 2006 tilinpäätös ja toimintakertomus. Asiakirjat sekä tilintarkastajien lausunto löytyvät liitteestä 1, 2 ja 3.
8.    TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIKAUDELTA 2006 Myönnetään vuoden 2006 hallitukselle ja pääsihteereille tili- ja vastuuvapaus.
9.    VUODEN 2007 OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS Merkitään tiedoksi hallituksen selvitys vuoden 2007 toiminnasta. Kirjallinen selvitys on liitteenä 4.
10.    VUODEN 2008 TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2008 toimintasuunnitelmaksi. Hallituksen esitys on liitteenä 5.
11.    VUODEN 2008 JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus esittää, että henkilöjäseniltä peritään 10 euron suuruinen vuosittainen jäsenmaksu. Alueellisilta jäsenyhdistyksiltä ja kunniajäseniltä jäsenmaksua ei peritä. Yhteisöjäseniltä peritään 50 euron suuruinen vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksun perimisen hoitaa Eurooppalainen Suomi ry.
12.    VUODEN 2008 TALOUSARVIO Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioksi. Hallituksen esitys on liitteenä 6.
13.    PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN Päätetään yhdistyksen puheenjohtajan valitsemisesta vaalivaliokunnan esityksen pohjalta. Käydään tarvittaessa vaali.
14.    1-2 VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN Sääntöjen mukaan yhdistykselle voidaan valita 1-2 varapuheenjohtajaa. Hallitus esittää, että yhdistykselle valitaan 2 varapuheenjohtajaa. Päätetään varapuheenjohtajien määrästä ja heidän valitsemisestaan vaalivaliokunnan esityksen pohjalta. Käydään tarvittaessa vaali.
15.    HALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen voidaan valita 7-11 muuta jäsentä. Hallitus esittää valittavaksi 11 jäsentä. Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrästä ja valitsemisesta vaalivaliokunnan esityksen pohjalta. Käydään tarvittaessa vaali.
16.    TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VUODELLE 2008 Hallitus esittää, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2008 valitaan Osmo Immonen Tilintarkastusrenkaasta ja Reijo Paananen sekä varatilintarkastajiksi XXXX ja XXXX.
17.    KOKOUKSEN JULKILAUSUMASTA PÄÄTTÄMINEN Päätetään kokouksen julkilausumasta julkilausumatyöryhmän esityksen pohjalta.
18.    MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
19.    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

0