Helsingissä kokoontunut Eurooppanuoret ry:n vuosikokous vaatii EU:lta toimia Kosovon itsenäisyyden tukemiseksi. EU:n on tuettava Kosovon itsenäisyyspyrkimyksiä ja edistettävä kaikkia ratkaisuja, joilla voidaan taata pysyvä rauha Euroopassa. EU, Venäjä ja Yhdysvallat kuuluvat kolmen suurvallan troikkaan, jotka välittävät neuvotteluja Kosovon asemasta. Neuvottelut ovat tärkeä testi EU:n yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.
Eurooppanuoret katsoo, että Kosovon tilanteessa on päästävä kestävään diplomaattiseen ratkaisuun. EU:lta vaaditaan yhtenäinen kanta Kosovon itsenäisyyden puolesta, jotta Balkanin tilanne ei riistäydy käsistä yksipuolisten itsenäisyysjulistusten kautta. Kosovon aseman turvaaminen on tärkeä koetinkivi myös Serbian EU-kelpoisuudelle.
Viime aikojen tapahtumat kuten Libanonin sota, Turkin ja Irakin välinen kriisi sekä EU:n ja Venäjän väliset kahnaukset osoittavat, että EU tarvitsee yhden yhtenäisen ulkopoliittisen linjan. EU:lla on oltava vahva maailmanpoliittinen asema muiden suurvaltojen rinnalla, joka edellyttää EU:lle vahvaa yhtenäistä ulkosuhdehallintoa ja vahvaa yhteistä tahtoa jäsenmaiden kesken.
Länsi-Balkan on osa eurooppalaista perhettä, ja EU:n tulee toimillaan tukea kaikkien Länsi-Balkanin kansojen integroitumista eurooppalaiseen yhteisöön. EU:n täytyy vahvistaa sitoutumisensa kestävän rauhan rakentamiseen, jotta 90-luvulla nähdyn katastrofin toistuminen EU:n takapihalla voidaan estää.
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Joonas Turunen, gsm 040 5425 935

0