Irlanti järjestää kesäkuussa kansanäänestyksen EU:n uudistussopimuksen hyväksymisestä. Irlanti on unionin ainoa jäsenvaltio joka aikoo äänestyttää sopimuksesta kansalaisillaan.

Paremmin Lissabonin sopimuksen nimellä tunnetun uudistussopimuksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa. Irlannin ”EI” saattaisi kaataa koko pitkään valmistellun uudistusprosessin. Aikaisempi yritys EU:n rakenteiden uudistamiseksi kaatui Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksiin.

Euroopan unionia on arvosteltu kovin sanoin sen päätöksenteon epädemokraattisuudesta. Tulilinjalla on ollut erityisesti Euroopan komissio ja sen vahva valta-asema. EU:n ”demokratiavajeesta” on tullut integraation vastustajien poliittinen lyömäase myös Lissabonin sopimusta vastaan, vaikka sopimuksen tarkoituksena onkin juuri parantaa unionin päätöksenteon demokraattisuutta lisäämällä sekä Euroopan parlamentin että
jäsenmaiden omien kansanedustuslaitosten valtaa.

Alkuvuodesta eri medioissa ja netin keskustelupalstoilla ja blogeissa kohistiin Euroopan parlamentin päätöksestä olla piittaamatta Irlannin kansanäänestyksen tuloksesta. EU-kriittisillä sivustoilla aiheesta reviteltiin otsikoita tyyliin ”EU to Ireland: Go F*** Yourselves” ja ”EU to Ireland: Drop Dead”. Arvostelijat saivat urakalla vettä myllyihinsä – EU tyrmää demokratian!

Kaikessa kohinassa tosiasiat unohtuivat. Euroopan parlamentti ei hyväksynyt esitystä, jossa se olisi sitoutunut Irlannin kansanäänestyksen tulokseen. Miksi pitäisikään? Euroopan parlamentin tehtävänä ei ole alistua Irlannin tai minkään muunkaan jäsenvaltion sylikoiraksi. Irlanti voi, jos se niin katsoo parhaakseen, käyttää jäsenmaana sille luonnostaan kuuluvaa veto-oikeutta ministerineuvostossa, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina. Jäsenvaltioiden yksipuolisten etujen ajaminen ei kuulu Euroopan parlamenttiin vaan jäsenmaille itselleen. Parlamentin tehtävänä on edustaa kaikkia unionin kansalaisia, eikä sitä voi tehdä alistamalla kaikkien jäsenmaiden euroedustajien päätösvaltaa yhden jäsenvaltion kansalaisten mielipiteelle. Unionin kansalaisten etu tuskin myöskään toteutuu sillä että EU:n päätöksenteon demokraattisuutta lisäävää uudistussopimusta ei hyväksyttäisi.

Tosiasioilla ei kuitenkaan ole väliä – EU:lla on demokratiavaje jos sillä kansalaisten silmissä sellainen on. EU:n päätöksenteosta on saatava läpinäkyvämpää ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisättävä. Uudistussopimusta kaivataan kipeästi.

Kirjoittaja on Tampereen Eurooppanuoret ry:n hallituksen jäsen.

KOMMENTIT

0