Eurooppanuoret ry on antanut unikeonpäivän kunniaksi Eurooppa-herätyksen sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalle. Eurooppanuorten mielestä tuoreena sosiaali- ja terveysministerinä Rehulan pitäisi toimia aktiivisesti eurooppalaisen yhteistyön vahvistamisessa sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla. Yhteistyötä vahvistamalla voitaisiin muun muassa puuttua ongelmiin, joita EU-maasta toiseen muuttavat ihmiset kohtaavat yrittäessään selvittää oikeuksiaan sosiaali- ja terveyspalveluihin uudessa kotimaassaan.

– Toiseen EU-maahan töihin tai opiskelemaan lähtevä suomalainen joutuu usein selvittämään vieraalla kielellä monelta eri taholta, missä hän saa käydä lääkärissä ja minkä sosiaaliturvajärjestelmän piiriin hän kuuluu, toteaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Matti Niemi.

– Tähän liittyvää sosiaali- ja terveyspoliittista byrokratiaviidakkoa voi melkein pitää esteenä työvoiman vapaalle liikkuvuudelle, yhdelle EU:n perusperiaatteista. Ennen kaikkea se on este eurokansalaisten keskinäiselle tasa-arvolle ja sosiaalisen Euroopan luomiselle.

Konkreettisten palvelujen lisäksi Euroopan unionin tasolla tulisi koordinoida myös sosiaali- ja terveyspolitiikka ohjaavia periaatteita. Tähän liittyen Eurooppanuoret toivoo, että ministeri Rehula pyrkisi osaltaan vauhdittamaan vuodesta 2008 asti käsittelyssä olleen syrjinnän vastaisen direktiivin voimaantuloa. Direktiivi korjaisi olennaisesti nykytilannetta, jossa vain rotuun ja etniseen taustaan perustuva syrjintä on kiellettyä kaikilla elämänalueilla, kun taas ikään, vammaisuuteen, uskontoon ja vakaumukseen sekä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjinnän kielto ulottuu vain työelämään.

0