Eurooppanuorten viestintäuudistus aloitettiin loppukeväästä 2010 ja osana sitä oli uudistaa eurooppanuoret.fi-sivusto. Sanoja kuvastamaan haettua lopputulosta ja Eurooppanuorten identiteettiä olivat muun muassa kansainvälisyys, tulevaisuus, edelläkävijyys, rohkeus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sosiaalinen media, tunnistettavuus, raikkaus ja yhteisöllisyys.

Tämän pohjalta alettiin koostamaan sivustoa, joka palvelisi sekä uusia jäseniä ja Eurooppanuorista kiinnostuneita, tarjoaisi jäsenille ajankohtaisia tietoa ja materiaalia helposti löydettävssä muodossa, sekä mahdollistaisi myös muiden sidosryhmien – mukaan lukien media ja ulkomaiset järjestöt – löytävän Eurooppanuoret.

Taustalla oli ajatus madaltaa kynnystä viestiä ja tuottaa sisältöä, sekä rakentaa portaalimainen sivusto ajatuksella, että vuorovaikutus viedään jo olemassaoleviin yhteisöihin. Täten itse sivustolla on tietoa järjestöstä sekä blogi, jossa osioina on uutisia, kannanottoja, puheenvuoroja kuin myös matkaraportteja. Samalla Eurooppanuorten seitsemän aluejärjestöä haluttiin nostaa esille ja tarjota heille alusta viestiä.

Aktiivinen osallistuminen, tapahtumat ja keskustelu on integroitu vahvasti Facebookin kanssa, joskaan yhteisön jäsenyys ei ola pakollinen tiedon löytämiseen ja vuorovaikuttamiseen. Twitter on käytössä reaaliaikaiseen informoimiseen ja tapahtumissa käytävää keskustelua varten. Valokuvia toiminnasta löytyy Facebookin lisäksi myös Flickristä, jonne pyritään koostamaan kuvia koko Eurooppanuorten toiminnan ajalta. Mahdolliset videot ja dokumentit tullaan jakamaan ja liittämään mm. blogikirjoituksiin YouTubesta sekä Scribdistä tai SlideSharesta. Näin kaikki tieto on helposti saatavilla ja myös muiden käytettävissä ja linkitettävissä.

Transformaatio on osin vielä kesken, ja sivut tulevatkin päivittymään ja muuttumaan tulevien viikkojen aikana. Tiedossamme on muutamia keskeneräisiä sivuja ja bugeja, mutta halusimme kuitenkin julkaista uuden sivustomme, sillä uskomme sen olevan askel oikeaan suntaan. Toivommekin palautetta teiltä! Kiitos pääsihteerille, hallitukselle ja kaikille muille, jotka mahdollistivat tämän.

Helsingissä 24.10.2010,
Martti Kuusanmäki

Lisätiedot:
Martti Kuusanmäki, Hallituksen jäsen
kuusanmaki@gmail.com +358 50 413 7667

Satu Tuomikorpi, Pääsihteeri
satu.tuomikorpi@eurooppanuoret.fi +358 43 210 0502

0