Kehitysavun rahoitusta pohdittiin Future Global Leaders- projektin tapaamisessa 23.-24.1.2010. Projekti on Allianssin ja Kehyksen yhteishanke Viron vastaavien tahojen kanssa, ja sen on tarkoitus tutustuttaa kahdeksan suomalaista ja virolaista nuorta EU:n kehityspolitiikkaan. Myös Eurooppanuoret on osa hanketta, sillä se on nimittänyt projektiin allekirjoittaneen edustajakseen. Ohjelmaan kuuluu reilun vuoden ajan niin kansallisia kuin yhteisiä tapaamisia kuukausittain. Viikonlopun teemana olivat rahoituskysymykset, jotka ovat nousseet ajankohtaisiksi myös Suomessa. Tapaamisen koko teema voidaan kiteyttää tekemäämme harjoitukseen, jossa puolet projektin osanottajista asetettiin väittelemään kehitysavun puolesta ja puolet vastaan.

Tehtävässä kehitysavun kritisoijat perustelivat kantaansa avun tehottomuudella. Vaikka kehitysapua on annettu moniin maihin vuosikymmeniä, se ei ole lisännyt talouskasvua vaan päinvastoin aiheuttanut jopa köyhyyttä. Se on tehnyt kaupallisista investoinneista vähemmän haluttuja valmiin avun rinnalla ja siten syventänyt talouden heikkoa tilaa ja riippuvuutta kehitysavusta. Kritisoijat tarjoaisivat kehitysavun tilalle reiluja kauppasuhteita ja mikrolainoja. Viikonloppuun kuulunut vierailu Finnfund Oy:hyn vahvisti väitteitä siitä, että kaupalla voidaan saada paljon aikaan. Finnfund eli Teollisen yhteistyön rahasto Oy edistää kehitysmaiden taloudellista kehitystä rahoittamalla niissä kannattavaa yksityistä yritystoimintaa ja tarjoamalla toimintaan pitkäaikaista riskirahoitusta. Kuuntelemamme Ashraf Ghanin (Afganistanin ent. talousministeri) puheen mukaan tällainen yritystoiminta on kehitysmaille todella kannattavaa, sillä yhden dollarin yksityinen investointi vastaa kahtakymmentä dollaria kehitysapua. Finnfundissa esiteltiin myös mikrolainoja myöntävä Naisten pankki, joka tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa. Mikrolainojen myöntäminen ollut hyödyllistä niin lainansaajien kuin Naisten pankin näkökulmasta, sillä tähän mennessä kaikki myönnetyt lainat on myös maksettu takaisin.

Tehtävässä kehitysavun kannattajat vuorostaan esittivät, että kaikkialla alueilla kaupan edellytyksiä ei yksinkertaisesti ole, vaan ensisijassa tulisi keskittyä perustarpeiden, kuten ruuan ja veden saamisen ja terveyden edistämiseen. Myöhemmässä vaiheessa kehitysavulla voidaan esimerkiksi rakentaa infrastruktuuria, joka sekin mahdollistaa tehokkaamman kaupankäynnin. Eduskunnassa tapaamamme Johanna Sumuvuoren näkemyksen mukaan kehitysmaat joutuisivat vielä suurempaa taloudelliseen ahdinkoon ilman kehitysapua. Tätä kasvanutta kuilua olisi myöhemmin vaikea kuroa kiinni. Sumuvuori onkin iloinen, ettei Suomi ole, monien muiden maiden tapaa, laskenut kehitysapuaan talouden laskusuhdanteen aikana. Hänen mukaansa 0,7 prosentin tavoitteesta tulee pitää kiinni, vaikka sen tavoittamisessa vuoteen 2015 mennessä tulee kiire. Harjoituksessa kehitysavun kannattajat totesivat Suomessa asioiden olevan yleisesti niin hyvin, että meillä on varaa antaa omasta eteenpäin, onhan Afrikkakin aikoinaan antanut omastaan Eurooppaan. Kuuntelemamme Ngozi Okonjo-Iwealan (Nigerian ent. talous- ja ulkoministeri) mukaan Afrikka on ollut kehitysavunantaja, sillä entisiä suurvaltoja, kuten Iso-Britannia ja Yhdysvallat, ei olisi voitu rakentaa ilman Afrikkaa. He loivat oman taloutensa käyttämällä hyväkseen Afrikan luonnonvaroja ja työvoimaa.

Yhteenvetona väittelystä on helppo todeta, että kehitysyhteistyötä voidaan ja tulee jatkuvasti kehittää. Sellaiset kehitysavun muodot, jotka hyödyttävät vain avunantajamaata, lienevät poistumassa. Hyvänä esimerkkinä toimivat viikonloppuna kahteen kertaan mainitut Afrikkaan viedyt suomalaiset traktorit, jotka olivat paikanpäällä käyttökelvottomia. Vaikkei molemminpuolinen hyötyminen ole sinällään kielteistä, tarkoituksena kuitenkin on saada kehitysavulla pitkäaikaisia muutoksia apua vastaanottavien maiden tarpeet huomioituna. Tavoitteenahan loppujen lopuksi on, että kehitysapu tekee itse itsestään tarpeettoman.

Ngozi Okonjo-Iwealan  puhe:

http://www.ted.com/talks/ngozi_okonjo_iweala_on_aid_versus_trade.html

Ashraf Ghanin puhe:
http://www.ted.com/talks/lang/eng/ashraf_ghani_on_rebuilding_broken_states.html

Kirjoittaja on Tampereen Eurooppanuorten varapuheenjohtaja, joka osallistuu Eurooppanuorten nimittämänä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n koordinoimaan Future Global Leaders -hankkeeseen vuosina 2010-11.

0