Keskiviikkona 23.2 Lapin Eurooppanuorten ja Eurooppalaisen Lapin järjestämä keskustelutilaisuus keräsi väkeä Lapin yliopistolle kuuntelemaan alustusta aiheesta ”Balkan-Euroopan viimeinen ruutitynnyri?”. Keskustelutilaisuuden alusti filosofian tohtori Pekka Iivari, joka on palvellut rauhanturvaajana Bosniassa sekä toimii nykyisin turvallisuusalan asiantuntijana Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Iivari luennoi Balkanin poliittisesta historiasta ja avasi näkemyksiä, miten Jugoslavian hajoaminen eskaloitui sisällissotien ryppääksi Balkanilla sekä miten ”uudet valtiot” ovat löytäneet paikkansa Euroopan kartalla.

Yleisökommenteissa  pohdittiin puolestaan miten poliittista turhautumista voitaisiin estää Bosnia-Hertsegovinassa, jossa valtio on sisäisesti jakaantunut vahvasti kahteen entiteettiin; serbien Republika Srprskaan ja bosniakkien sekä kroaattien Bosnia-Hertsegovinaan. Moniulotteiseen ongelmaan ei ole suoraa ratkaisumallia, mutta Iivari korosti etenkin EU:n roolia ongelman rauhanomaisessa ratkaisemisessa.

Toinen keskustelussa esille tullut teema koski suomalaisten rauhanturvaajien roolia Bosniassa. Turvallisuusalan tutkija Pekka Iivari korosti, että NATO:sta riippumattomana toimijana Suomella oli enemmän mahdollisuuksia toimia laajalla kentällä, toisin kuin monilla muilla operaatioon osallistuneilla valtiolla. Suomalaiset pystyivät esimerkiksi toimimaan rauhanturvaajina sekä bosniakkien että serbien hallitsemilla alueilla.

Keskustelutilaisuuden keskeinen kysymys oli ”oliko Balkan Euroopan viimeinen ruutitynnyri?”. Pekka Iivari korosti yhteenvedossaan, että Euroopasta löytyy vielä kaksi mahdollista konfliktipesäkettä. Moldovasta irtaantumaan pyrkivä Transnistria voi helposti räjäyttää paikallisen ruutitynnyrin, joka voi nopeasti heilauttaa Euroopan turvallisuutta. Toinen ajankohtainen ongelmapesäke löytyy Kosovosta, jossa alueen pohjoisosaan keskittynyt serbiväestö ei tunnusta Kosovon itsenäisyyttä.

Balkan-aiheinen keskustelutilaisuus keräsi Lapin yliopistolle, ei ainoastaan opiskelijoita, mutta myös muita aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Lapin Eurooppanuoret on erittäin tyytyväinen keskustelutilaisuuden saamaan positiiviseen palautteeseen ja tulee varmasti myös jatkossa tarjoamaan vastaavia keskustelutilaisuuksia.

Kirjoittaja on Lapin Eurooppanuoret ry:n puheenjohtaja.

0