Turun Eurooppalaisten Nuorten eli TENun toukokuisella meppiaamiaisella europarlamentaarikko Sari Essayah (kd) kertoi kuulumiset Brysselistä ja käsitteli sen jälkeen muutamaa yhä ajankohtaista teemaa. Häntä kuunteli pienen juotavan ja syötävän ääressä Turun jokirannan kahvilassa Café Artissa parikymmenpäinen joukko EU-asioista kiinnostuneita nuoria.

Brysselin kevään lopun keskusteluja hallitsivat Essayahin mukaan talousasiat, mikä ei liene nykyoloissa kenellekään yllätys. Hänen mukaansa EU:ssa on nousemassa laaja-alaista kritiikkiä kriisimaille suunnattuja tukipaketteja kohtaan. Erityistä huomiota hän pyysi kiinnittämään Saksaan ja siellä käytävään, tiukkenevaan keskusteluun tukipaketeista, mikä näin syksyn alun näkökulmasta näyttää olleen oikeaan osunut kehotus. Essayahin mukaan EU:ssa on meneillään kevennetty perussopimusten muutosprosessi, joka muotoutuu entistä yhtenäisemmän talouspolitiikan kontrollin ja tiukentuvien sanktioiden ympärille. Essayahin mielestä yhteisten pelisääntöjen yhteiseen noudattamiseen tähtäävän kontrollin tiukentaminen esimerkiksi vakaus- ja kasvusopimuksen osalta on asiallista, mutta entistä tiukempaan talouspoliittiseen kontrolliin hän suhtautuu empivän kriittisesti: onko komissiossa se lopullinen viisaus?

Työllisyys- ja sosiaaliasioissa on Essayahin mukaan kolme merkittävää uudistusta tulossa. Ensiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä ollaan uudistamassa, sillä sitä on sovellettu hyvin eri tavoin eri puolilla unionia, mikä taas on johtanut epäoikeudenmukaiseen asetelmaan eri jäsenvaltioista tulevien EU-kansalaisten kesken. Toiseksi yritysten sisäisten unionin ulkopuolelta tulevan työvoiman siirto on tällä hetkellä sekä hyvin kallista että hallinnollisesti raskasta, ja siksi EU:ssa kaavaillaan yhtenäistä sääntelykehikkoa asian korjaamiseksi. Kolmanneksi kausityöntekijöiden osalta EU:ssa on tulossa uusi aloite asiansa hyvin hoitaville kausityöntekijöille ja -antajille. Sen avulla voi muun muassa saada kausityöntekijälle useaksi vuodeksi, mikä säästää kustannuksia puolin ja toisin ja kitkee samalla harmaata taloutta. Huolena uudistuksessa tosin on unionin ulkopuolelta tulevan halvan työvoiman vaikutus unionin sisäisiin työvoimamarkkinoihin.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tilannetta on Essayahin mukaan puitu parlamentissa erityisesti käytäväkeskusteluina. Hänen mielestään EU:lla on asiassa peiliin katsomisen paikka, sillä aikaisemmin kyseiset alueet ovat olleet kiinnostavia lähinnä kauppasuhteiden kannalta.

Meppiaamiaisen yleisö esitti Essayahille santsikierroksen jälkeen kymmenkunta kysymystä, joista virisi keskustelua. Yleisö halusi muun muassa tietää, heikensikö keväinen eduskuntavaalien aikainen ja perussuomalaisten vaalivoiton siivittämä EU-kriittinen keskustelu Suomen asemaa unionissa. Essayahin mukaan EU:ssa ei esiinny mitään kostomentaliteettia Suomea kohtaan, ja Suomessa käyty keskustelu on vain vauhdittanut EU:ssa käytävää keskustelua huonossa taloudellisessa tilanteessa olevista EU-maista. Onkohan Essayah yhä samaa mieltä asiasta vakuusvaatimustäytteisen kesän jälkeen?

Turkin EU-jäsenyyteen Essayah suhtautui pessimistisesti: se ei toteudu lähitulevaisuudessa ja on epätodennäköistä, että asia liikahtaisi eteenpäin millään tavoin. Turkille olisikin ehkä syytä antaa jonkinlainen suosituimmuuslupaus täysjäsenyyden sijaan.

Euroopan parlamentissa virisi keskustelua alkuvuodesta komission julkaistua EU:n virallisen kalenterin, joka sisälsi monien maailman valtauskontojen juhlia ja pyhiä, mutta josta puuttui kristilliset pyhät kokonaan. Parlamentissa on lisäksi vaadittu entistä tiukemman uskonnonvapauslausekkeen käyttöönottoa EU:n ulkosuhdesopimuksissa, sillä nykyinen lauseke on melko löyhä eikä sen toteutumista valvota. Vaatimus ei ole kuitenkaan edennyt parlamentissa. Kalenterikömmähdys ja uskonnonvapauslausekkeen kohtalo antaa silti pontta kysyä, onko Eurooppa tullut niin hygieeniseksi omille arvoilleen, ettei uskalla tuoda niitä enää esiin. Essayahin mielestä on täysin turha pelätä, että EU leimataan kristittyjen klubiksi, sillä se ei vastaa lainkaan tosiasioita. Kyseessähän kun kuitenkin on uskonnonvapaus, ei pakko.

Kiitokset Sari Essayahille miellyttävästä kahvihetkestä ja mielenkiintoisesta analyysista ja kaikille osallistujille innokkaasta osallistumisesta!

Kirjoittaja on Turun Eurooppalaisten Nuorten hallituksen puheenjohtaja.

0