(Päivitetty 9.12. klo 12.15) Eurooppanuorten väistyvä puheenjohtaja Matti Niemi lähetti 25.11. Eurooppanuorten uutiskirjeen postituslistalle viestin, jolla hän pyysi ilmoittautumisia 9.12. pidettävän Eurooppanuorten vuosikokouksen henkilövaaleihin perjantaihin 2.12. klo 12 mennessä Eurooppanuorten pääsihteerille osoitteeseen satu.tuomikorpi@eurooppanuoret.fi. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ehdokkaiden esittelytekstit lähetettiin Eurooppanuorten uutiskirjeen postituslistalle torstaiaamuna 8.12. Esittelytekstit julkaistaan nyt myös tässä blogissa. Ehdokaslistaa myös päivitetään sitä mukaa, kun uusia ehdokkaita ilmoittautuu.

8.12. klo 16.30 mennessä ilmoittautuneet ehdokkaat:

PUHEENJOHTAJAEHDOKKAAT
Elina Hölttä
Sampo Lindgren

VARAPUHEENJOHTAJAEHDOKAS
Henrik Manner

HALLITUSEHDOKKAAT
Hanna Harrison
Risto Karinkanta
Martti Kuusanmäki
Miro Lammi
Elina Lämsä
Otto Meri
Riku Sutinen

PUHEENJOHTAJAEHDOKKAAT
 
Elina Hölttä 

Olen toiminut Eurooppanuorissa syksystä 2008 alkaen. Olen ollut hallituksen jäsen vuosina 2009 ja 2010. Vuodet ovat olleet antoisia ja opettavaisia. Hallituksen jäsenenä olen päässyt muun muassa suunnittelemaan tapahtumia, ideoimaan eurovaalikampanjaa sekä osallistumaan kansainvälisiin toimintoihin.

Eurooppanuoret on kasvava järjestö. Eurooppanuoret on aktiivinen järjestö. Nämä antavat toimijoille mahdollisuuden keksiä koko ajan uutta – ideoida. Samalla meillä on haasteita. Kuinka saadaan kaikki kiinnostuneet mukaan toimintaa? Kuinka olisimme entistä parempia? Mitä keksimme tänä vuonna?

Aluejärjestöillä on oma roolinsa tässä palapelissä. Aluejärjestöt ovat usein niitä, jotka Euroopasta kiinnostunut nuori näkee ja tapaa ensimmäisenä. Toimiston ja hallituksen tuki ja kannustus on tärkeää. Näen aluejärjestöjen roolin erittäin tärkeänä järjestön kehityksen kannalta.

En väitä olevani asiantuntija EU-asioissa. En väitä olevani ainoa, joka tietää mihin suuntaan Eurooppanuoria viedään. Toivon, että saisin osallistua kehitystyöhön ja Eurooppanuorten etenemiseen kanssanne. Lähtekää tekin innolla mukaan!

Olen 22-vuotias yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Kotikaupunkini on Mikkeli, mutta nykyään vietän aikaa opiskelujen parissa Jyväskylässä. Mikkeli onkin varmasti yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista kaupungeista Euroopan mittakaavassa: onhan Suomen molemmat komissaarit sieltä kotoisin 😉

Sampo Lindgren

Eurooppanuoret on vaikutusvaltainen suomalainen järjestö, jonka tavoite on tehdä Euroopan yhdentymiseen liittyviä asioita tunnetuksi nuorten keskuudessa. Viime vuosina Suomessa perustelematon eurokriittisyys on vallannut alaa, ja suomalaiset näyttävät arvostavan yhä vähemmän sitä demokratian, oikeusvaltion, yhteisen tieteen ja kulttuurin perinnettä, jonka jaamme muiden Euroopan maiden kansalaisten kanssa. Huolestuneena tästä kehityksestä asetun ehdolle Eurooppanuorten puheenjohtajaksi.

Miten sitten saisimme suomalaiset tukemaan eurooppalaisuutta? Miten Eurooppanuoret voisivat 
saada ymmärtämään, että eurooppalaisuus on hyvä asia Suomelle? Vastauksia jäsenistössä näihin kysymyksiin lienee paljon. Eurooppanuoret on tehnyt hyvää työtä: järjestön aktiivisuus ja jäsenmäärä on kasvanut. Silti meillä on mahdollisuuksia parempaan. Järjestömme järjestää niin tasokkaita, viihdyttäviä ja mielenkiintoisia tapahtumia, että ikäryhmän fiksuimmat kokevat mielekkääksi olla mukana järjestössä. Järjestön täytyy olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Järjestön tulee kuitenkin ennen kaikkea olla eurooppalaisille aatteille uskollinen: jos EU kehittyy epädemokraattiseen suuntaan tai subsidiariteettiperiaate unohtuu, meidän tehtävämme on kritisoida ja vaatia Euroopan yhdistymiseltä eurooppalaisia arvoja. Me olemme vastuussa siitä, että Eurooppa ja EU todella perustuvat eurooppalaisille arvoille!

EUROOPPA

Olen federalisti. Historiasta tiedämme, että liittovaltio on ollut vakaa ja demokraattinen keino yhteiskuntarauhan ja ihmisoikeuksien, kuten yksilönvapauden, turvaamiseksi. Sveitsin liittovaltiossa kieleltään saksalaiset, ranskalaiset italialaiset tulivat hyvin toimeen keskenään, kun eurooppalaiset kansallisvaltiot sotivat toisiaan vastaan kahdessa maailmansodassa. Yhdysvallat, jossa valta on Sveitsin tapaan selkeästi jaettu osavaltioille ja liittovaltiolle, on myös pystynyt luomaan vakaat ja vapaat olot kansalle. USA on edelleen maailman vahvin valtio. Saksallekin liittovaltiomalli on ollut erittäin hyvä vaurauden luoja. EU, vaikka sitä vielä tuskin pystyy kutsumaan liittovaltioksi, on luonut pitkän vaurauden ja rauhan kauden Eurooppaan. Näihin esimerkkeihin perustuu aatteellinen federalismini – rajoitettua valtaa käyttävä demokraattinen liittovaltio on historiallisesti paras tapa turvata yksilönvapaudet ja luoda rauhaa etnisesti erilaisten ihmisten välille.

Federalismin lisäksi näen, että on Suomen edun mukaista toimia Euroopan Unionissa. Tämän vuoden hallituksen jäsen Tomas Wallenius on ilmaissut asian viimeisimmässä blogitekstissään paremmin kuin osaan itse sanoa:

”Jo parinkymmenen vuoden ajan Euroopan tulevaisuudesta ei ole päätetty Washingtonissa ja Moskovassa, vaan meidän itsemme keskuudessa. Rakenteelliset olosuhteet ovat harvinaisen suotuisat: EU on vauras sekä maailman suurin sisämarkkina, suoranaista turvallisuusuhkaa ei ole. Uudessa tilanteessa maanosasta kuitenkin uupuu eurooppalaista johtajuutta. Emme voi enää odottaa samalla tavalla suhteellisesti heikomman USAn tuottavan meille samalla tavalla pääoman ja puolustuksen kaltaisia kansainvälisiä julkishyödykkeitä. Vastuu sekä Euroopan turvallisuudesta että vauraudesta riippuu entistä enemmän meistä. Kun Eurooppaa uudistetaan emme voi vain tuijottaa napaamme, vaan on pidettävä mielessä että uusien rakenteiden tulee kyetä vastaamaan maailmantalouden- ja politiikan tasapainon muutoksiin. Nykyinen euron kriisi on ollut seurausta talouspolitiikasta, joka ei ole tunnustanut tosiasioita viisauden alkuna. Varmaankin vastuu on viime kädessä painavampi Saksan kaltaisen valtion harteilla, jolla ainoana on mahdollisuus toimia yhteisen valuutan pelastamiseksi. Mutta silti myös pienellä Suomella on vahva kansallinen etu yrittää pitää yhteinen eurooppalainen projekti liikkeessä, kun pidämme mielessä miten viime kerralla kävi. Silloin Suomen tulevaisuudesta päätettiin, Max Jakobsonia mukaillen, Berliinissä ja Moskovassa. Tänään saamme osallistua historian tekemiseen Brysselissä -tähän tilaisuuteen ei ole varaa olla tarttumatta.”

JÄRJESTÖ

Yhdistystoiminnassa yhteistyö on tärkeintä. Hallitukseen pitää luoda myönteinen ilmapiiri, ja hallituksessa pitää kannustaa kaikkia hallituksen jäseniä vastuun kantamiseen. Jos minut valitaan puheenjohtajaksi, kaikilla hallituksen jäsenillä tulee olla mahdollisuus toteuttaa omia ideoita. Puheenjohtajan tehtävä on saada hallitus hommiin ja olla viimeinen vastuunkantaja, jos muilla ei ole aikaa toimia yhdistyksen hyväksi.

Julkaisen huomenna torstaina tekstin Eurooppanuorten tulevaisuudesta, jossa kerron, miten aion uudistaa järjestöä, jotta se kykenee mahdollisimman hyvin edistämään Eurooppa-asioiden tiedottamista nuorille ja kykenee olemaa mahdollisimman hyvä yhdistys nuorille Eurooppa-aktiiveille. Keskeisiä kohtia ovat seuraavat: 1. Alueellista toimintaa on vahvistettava niin, että aktiivisille toimijoille annetaan lisäresursseja ja alueiden puheenjohtajille annetaan läsnäolo-oikeus Eurooppanuorten hallituksen kokouksiin. Tämä on otettava hallituksen keskeiseksi tavoitteeksi. 2. Eurooppanuorten on kannustettava aktiivisia toimijoitaan siten, että he luodaan tavoittelemisen arvoisia tapahtumia. Eurooppanuorten pitää näkyä uusille jäsenille paikkana, johon kannattaa sitoutua. 3. Eurooppanuoret tulee säilyttää itsenäisenä järjestönä, eikä sitä saa viedä liittomalliin. Jäsendemokratia, joka perustuu ”ihminen ja ääni” –periaatteelle ja aktiiviselle demokratialle on kaikkein tasapuolisin ja oikeudenmukaisin malli. 4. Ensi vuoden vuosikokous järjestetään Helsingin ulkopuolella. 

SAMPO

Oma järjestöllinen kokemukseni antaa hyvän pohjan toimimiselle kansalaisjärjestön puheenjohtajana. Olen toiminut opiskellessani poliittista historiaa opiskelijajärjestöni hallituksessa vuoden, ruotsinkielisen opiskelijajärjestön Politicus ry:n hallituksessa vuoden, Suomen Atlantti-seuran nuorten verkoston hallituksessa kaksi vuotta ja Eurooppanuorten hallituksessa vuoden. Olen oppinut, että hyvin pienellä rahallisella panostuksella mutta paljolla nokkeluudella on mahdollista tehdä hyviä järjestötapahtumia. Yksi kiinnostava ja ajatuksia herättävä puhuja voi kerätä suuren joukon paikalle, ja sopivilla toimittajakontakteilla seuraavana päivänä päästään lehtiin – myös asiakysymyksissä.

Itsestäni kerron vielä sen, että olen paraikaa tekemässä poliittisen historian gradua Suomen ja Saudi-Arabian kauppasuhteista 70-luvun öljykriisin aikana. Opiskelen myös Aalto-yliopistossa kansantaloustiedettä. Olen urallani toiminut mm. tutkimusapulaisena Suomen kauppapolitiikan historiaa käsittelevässä tutkimusprojektissa. Olen toiminut niin puheenjohtajan, sihteerin kuin taloudenhoitajankin tehtävissä eri yhdistyksissä. Suomen ja englannin taidon lisäksi ymmärrän ja tulen toimeen myös ruotsilla, saksalla ja ranskalla. Tulen toimimaan kaikessa Eurooppanuoret ry:n hyväksi. Puoluepolitiikka ei ole tarpeellista yhdistyksessä, koska edustamme kaikki samaa Eurooppa-puoluetta.

VARAPUHEENJOHTAJAEHDOKAS
 
Henrik Manner
 
Epävakaat ajat ovat käsillä. Eurooppalaisuus ja eurooppalainen projekti eivät ole kovassa huudossa kansan keskuudessa. Eurooppanuorilla on oiva tilaisuus näinä synkähköinä aikoina tarttua toimeen ja kertoa nuorille eurooppalaisen integraation tärkeydestä ja välttämättömyydestä sekä toimia entistä paremman ja oikeudenmukaisemman unionin rakentamiseksi.

Haluan tehdä osani tästä työstä, ja siksi asetun ehdolle Eurooppanuorten varapuheenjohtajaksi vuodelle 2012.

Mitä haluan tehdä?

Haluan kehittää Eurooppanuorten toiminnan tiedotuksellista puolta siten, että toimintamme suuntautuu myös sellaisille nuorille, joilla ei ole tietoa tai jotka eivät ole kiinnostuneita EU:sta ja eurooppalaisista asioista. Eurooppanuorten tapahtumat ovat korkeatasoisia ja niiden sisältö on hyvä, mutta usein yleisön jäsenet ovat jo muutoinkin kiinnostuneita unionista ja osaavat hankkia lisätietoja aiheesta. Kasvavan ja vahvan kansalaisyhteiskuntatoimijan, Eurooppanuorten, on syytä mennä sinne, missä tarvitaan eurooppalaisen integraatiohankkeen olennaisuuden esille tuomista eniten.

Haluan lisäksi tehdä työtä koko maan kattavan aktiivisen Eurooppanuorten toiminnan edistämiseksi. On tärkeää, että Eurooppanuoret pitää toiminnassaan mielessä, että innokkaita EU:sta kiinnostuneita nuoria on maan jokaisessa kolkassa; miksi me jättäisimme heidät huomiotta? Koko maan kattava toiminta ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii sekä Eurooppanuorten että sen aluejärjestöjen aktiivista työtä.

Kuka Henrik?

Olen 26-vuotias valtio-opin opiskelija Turusta. Olen toiminut Turun Eurooppalaisissa Nuorissa hallituksen jäsenenä 2010 ja puheenjohtajana 2011. Puheenjohtajavuoteni aikana olen osallistunut aktiivisesti Eurooppanuorten toimintaan. Toimin muun muassa alueiden komitean puheenjohtajana ja osallistuin JEFin kongressiin delegaattina. Olen toiminut Turun ylioppilaskuntapolitiikassa puoluepoliittisesti sitoutumattomissa Soihdunkantajissa. Olen vahva Euroopan integraatiokehityksen kannattaja. Olen yhteistyökykyinen, rauhallinen ja harkitseva.
 

 
HALLITUSEHDOKKAAT
 
Hanna Harrison
 
Olen Hanna Harrison, 24-vuotias Tampereen Eurooppanuorten hallituksen jäsen ja kansainvälisen politiikan opiskelija. Olen kotoisin Kuopiosta, mutta asunut myös Uudessa-Seelannissa kaksi vuotta.  Tampereen Eurooppanuorten hallituksessa olen ollut mukana vuodesta 2009 ja toiminut sinä aikana aktiivisesti kansainvälisyysvastaavan, sihteerin sekä tapahtumavastaavan pesteissä.
 
Osallistun aina kun mahdollista myös JEF:in toimintaan ja tänä vuonna olin delegaattina Youth [ex]change vaihdossa Kiovassa, Ukrainassa, ja JEF:n kongressissa Helsingissä. Kansainvälisyys ja Eurooppanuorten toiminta yhdessä JEF:n kanssa kiinnostavatkin minua erityisesti, ja hallituksessa pitäisin tärkeänä juuri hyvien, aktiivisten suhteiden ylläpitoa kattojärjestöömme ja muihin yhteistyöjärjestöihimme. Tärkeää on myös alueiden toiminnan tukeminen, sillä alueet tekevät järjestössämme valtavasti aktiivista työtä ja Eurooppanuorten tapahtumien ja tiedottamisen tulisi mielestäni tavoittaa mahdollisimman laaja yleisö ympäri Suomea. Eurooppanuorten hallitus 2011 on esittänyt minua edustajaksi Allianssin kansainväliseen jaostoon, ja jos minut valitaan tähän paikkaan, voin pitää yllä hyviä yhteyksiä ja kehittää toimintaa myös Allianssin suuntaan.
 
Risto Karinkanta
 
Olen Risto Karinkanta, 22-vuotias toimija ja opiskelija Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Olen ollut Eurooppanuorten jäsen vuodesta 2007 lähtien ja vuonna 2008 toimin Pääkaupunkiseudun Eurooppanuorten hallituksessa. Kuluvana vuonna olen toiminut pääasiallisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa ja muuta järjestökokemusta minulla on vuosikausien ajalta.
 
Tulevana vuonna haluan olla mukana puhumassa Euroopan unionin tulevaisuudesta ja vetämässä muita ihmisiä mukaan tähän keskusteluun. Eurooppanuoret ovat oikea paikka tällaiselle toiminnalle! Poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kykenee esiintymään avoimena keskustelijana yksittäistä poliittista tahoa tehokkaammin. Eurooppalainen identiteetti ei saa olla vain puoluepoliittinen asia.
 
Minusta Eurooppanuoret saavat toimijan, jolla on pitkä järjestökokemus, laajat kiinnostuksen kohteet ja eurooppalainen asenne. Näin ollen toivonkin, että valitsette viisaasti, valitsette tomeran toimijan, valitsette Risto Karinkannan!
 
Martti Kuusanmäki
 
Olen toiminut Eurooppanuorten hallituksessa kaksi vuotta vastaten Eurooppanuorten sähköisen viestinnän kehittämisestä. Kuluva vuosi oli merkityksellinen etenkin Helsinki 2011 -seminaarin ja -kongressin johdosta, jolla Eurooppanuoret näkyi JEFin keskuudessa ympäri Euroopan ja seuraavat vuodet meillä on kaksi vaikuttajaa järjestömme kansainvälisessä foorumissa.

Taustaltani olen 28-vuotias yrittäjä (Skyhood) ja kauppatieteiden maisteri Helsingistä. Olen kiinnostunut Euroopan integraatiosta, informaation liikkuvuudesta ja käytettävyydestä tarkastellen näitä kysymyksiä markkinanäkökulmasta. Haluan olla mukana kehittämässä järjestöämme hallitusvastuussa vielä kolmannen vuoden.

Vuodelle 2012 asetan kolme henkilökohtaista tavoitetta: parantaa tiedonkulkua aluejärjestöjen ja JEFin välillä eli tuoda kansainvälisen aspektin voimakkaasti mukaan (1); nostaa yritysyhteistyön osuuden lähelle 10% budjetista nykyisen muutaman prosentin sijaan, sillä järjestön rahoitus on turvattava myös toiminta-avustusten laskiessa (2); ja nostaa seuraajien määrä Facebookissa yli kahden tuhannen nuoren (3)!

Miro Lammi
 
Olen Satakunnan Keskustanuorten jäsen ensimmäistä vuotta ja syyskokouksessa 2011 minut valittiin tulevalle vuodelle Satakunnan Keskustanuorten piirihallitukseen. Lisäksi olen Porin Keskustan kunnallisjärjestön hallituksen jäsen. Olen tämän syksyn aikana ollut mukana Tampereen Eurooppanuorissa sekä YK-yhdistyksessä ja olen kuluneen syksyn aikana osallistunut European Youth Parliament (EYP) alueelliseen istuntoon Raisiossa ja tammikuussa 2012 minut on valittu EYP Tampereen National Sessioniin. Kuulun SYKLIn hallitukseen varajäsenenä 2012.  Olen hakeutumassa Helsinkiin opiskelemaan valtio-oppia sekä kansainvälisiä suhteita ja tulevaisuuden tavoitteenani on olla politiikassa kansainvälisenä tekijänä. Olen asettumassa syksyllä 2012 ehdolle kunnallisvaaleihin. Olen myös toiminut lukioni oppilaskunnassa.
 
Olen vahvasti mukana järjestötoiminnassa ja minun kauttani olisi hyödynnettävissä suhteet muihin nuorisojärjestöihin. Olen hyvin innostunut Eurooppanuorten toiminnasta ja kansainvälinen toiminta on lähellä sydäntäni, minkä vuoksi olen mm. hakeutumassa opiskelemaan maailmanpolitiikkaa Helsingin yliopistoon.

Elina Lämsä

Nuori hämäläislupaus, 23-vuotias Elina on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt olla monessa mukana. Elina on Keskustanuorten Hämeen piirin puheenjohtaja sekä Riihimäen ensimmäinen varakaupunginvaltuutettu ja koulutuslautakunnan jäsen. Elina on ollut myös kansanedustajaehdokkaana Keskustan listalla Hämeen vaalipiirissä keväällä 2011. Elina on nykyisin asiakaspalvelutöissä Hämeenlinnassa ja on aikaisemmin tutustunut tavallisten ihmisten arkeen mm. taksinkuljettajana. Elina on aina kokenut olevansa vahvasti eurooppalainen koska aloitti peruskoulun samana vuonna kun Suomi liittyi Euroopan unioniin!

Otto Meri

Olen Otto Meri, 21-vuotias kolmannen vuoden maailmanpolitiikan opiskelija Helsingistä. Ensikosketukseni Eurooppanuoriin sain vuonna 2010 Haikon kartanossa järjestetyssä Linnaseminaarissa. Tapahtuma yllätti positiivisuudellaan ja osin tästä inspiroituneena päätin hakea seuraavana syksynä Pääkaupunkiseudun eurooppanuorten hallituksesseen. Penussa toimin kuluvana vuonna taloudenhoitajana. Olen halukas ottamaan seuraavan askeleen ja päästä luotsamaan Eurooppanuoria laajemmalti. Eurooppalaisuus elää tällä hetkellä murroksessa. Useat voimat repivät aatetta yhtenäisestä Euroopasta eri suuntiin. Eurooppanuorilla on nyt oiva tilaisuus osallistua tähän keskusteluun ja ottaa oma paikkansa. Minun Eurooppanuorissa on tilaa niin federalisteille kuin EU-skeptikoille. Minun Eurooppanuoret on moninaisuudessaan yhtenäinen.

Riku Sutinen

Riku Sutinen Riihimäeltä on toiminut Hämeen Eurooppanuoret ry:n puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta lähtien. Riku Sutisen aiemmat meriitit ovat etenkin monipuolisessa kansalaisjärjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa. Riku on toiminut mm. Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa, Vapaaehtoisessa Meripelastusseurassa, sekä erilaisissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä. Yksi Riku Sutisen merkittävimmistä tehtävistä on ollut työ Etelä-Hämeen Reserviläispiirin toiminnanjohtajana. Riku on toiminut myös nuoresta lähtien yrittäjänä. Tällä hetkellä Riku työskentelee mm. Hyria koulutus Oy:ssa ja tekee opintoja Hämeen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa sekä Laurea-ammattikorkeakoulussa.

0