JEF:n sveitsiläinen paikallisjärjestö Young European Swiss järjesti maaliskuun alussa suoraa demokratiaa käsitelleen seminaarin Europeans Meet Swiss Democracy – Pros and Cons of Direct Democracy, jonne myös Suomen Eurooppanuoret lähetti edustajia.

Seminaarin tarkoituksena oli esitellä sveitsiläistä suoran demokratian ja kansalaisosallistumisen mallia yli 15 EU-maasta tulleille vieraille sekä pohtia suoran demokratian mekanismien potentiaalista käyttöä EU-tasolla. Seminaari jakaantui luentoihin ja työryhmiin, joissa valmisteltiin JEF:n ajamaa European Citizen’s Initiativea.

ECI on Lissabonin sopimuksen myötä voimaantullut mekanismi, jolla miljoona EU-kansalaista vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta voivat tehdä lakialoitteen suoraan EU-komissiolle. ECI:n tavoitteena on lisätä suoran demokratian välineitä EU-tasolla sekä parantaa unionin legitimiteettiä ja responsiivisuutta. Työryhmissä pohdittiin mahdollisia aiheita aloitteelle; aiheen tulisi olla selkeä, mutta silti innostava. Yksi ECI:n ongelmista on kallis nimienkeruuprosessi, sillä pelkästään yhden aloitteen kokonaishinnaksi oli arvioitu yli 200 000 euroa.

Suomalaiseen, edustukselliseen demokratiaan nojaavaan järjestelmään tottuneelle YES:n seminaari oli erittäin mielenkiintoista kuunneltavaa. Perustuslain uudistuksen myötä maaliskuussa voimaan tullut kansalaisten aloiteoikeus ehdottaa lainsäädäntöä eduskunnalle on käytännössä hampaaton mekanismi, eikä sitä voida pitää muuna kuin varovaisena ensiaskeleena kohti suoran demokratian soveltamista Suomessa. Poliittisen apatian ja demokratian legitimiteettikriisin vastaisessa taistelussa kansalaisten aktiivisen osallistumisen edistäminen suoran demokratian kautta tulisi olla avoimemmin mukana julkisessa keskustelussa. Sveitsin pitkää ja menestyksekästä historiaa suoran demokratian soveltamisesta ei tule jättää huomiotta vain suurta julkisuutta saaneen minareettiäänestyksen vuoksi: äänestäjät hylkäävät kansanäänestyksien kautta ehdotetuista lakialoitteista yli 90%, eikä populistisilla aloitteilla ole yleensä mitään menestymisen mahdollisuuksia. Tutkimuksien mukaan suora demokratia on pikemminkin johtanut parempaan budjettikuriin ja responsiivisempaan poliittiseen järjestelmään, mille varmasti olisi myös Suomessa kysyntää.

0