Runsaslukuinen joukko Euroopan unionin tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä oli kerääntynyt Tampereen yliopistolle 28.2. kuulemaan asiantuntijoiden paneelikeskustelua. Keskustelussa pyrittiin pitäytymään ulko- ja turvallisuuspolitiikan, ympäristöpolitiikan ja maatalouspolitiikan parissa ja jättää jatkuvasti mediassa oleva talous vähemmälle.

Avauspuheenvuoroissaan panelistit kertoivat lyhykäisesti omien alojensa kehitystä ja nykytilannetta Euroopan unionissa. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Hanna Ojanen totesi jäsenmaiden yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan jämähtäneen paikalleen. Toiminta on ollut varovaista esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioissa. – EU on siirtynyt omintakeisuudesta keskinkertaisuuteen, eikä unioni ole oikein yrityksestä huolimatta löytänyt itseään turvallisuuspolitiikan saralla, Ojanen totesi.

Elävä Itämeri – säätiön Mia Välimäki muistutti ympäristöpolitiikan koskettavan kaikkia ihmisiä ja yhteisöjä kaikilla mahdollisilla tasoilla. Hän harmitteli ympäristöpolitiikan nyt jääneen talouskriisin alle ja menettäneen medianäkyvyyttään, jota se on nauttinut ilmastonmuutoskeskustelun yhteydessä.

Keskustan kansanedustaja Arto Pirttilahti puolestaan kertoi kansallisen ruokaturvan yhdistävän maatalouden turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkaan. Jaettavien maataloustukien suurta määrää unionissa Pirttilahti puolusti kansallisen hyvinvoinnin kautta. – Niiden tarkoituksena on taata suunnilleen tasainen hinta elintarvikkeille unionin sisällä ja pitää maaseutu asuttuna.

Itse keskustelussa panelistit ottivat kantaa muun muassa Euroopan unionin asemaan globaalin päätöksenteon edistäjänä. Ojasen mukaan unioni on viime vuosina menettänyt asemaansa globaalina toimijana. Muut kansainväliset toimijat ovat olleet pettyneitä kun EU ei ole onnistunut pitämään tekemiään lupauksia. Välimäki muistutti EU:n olevan globaali, edelläkäyvä toimija ilmastopolitiikassa. Esimerkkinä hän mainitsi henkilöautojen päästöjen standardoinnin, jonka esimerkiksi Kiina on ottanut mallikseen ajoneuvotuotannossaan.

Samassa puhujat painottivat, että EU:n täytyy kehittyä mikäli se haluaa pitää itsensä varteenotettavana globaalina toimijana. Pirttilahti korosti meneillään olevan talouskriisin pikaista ratkaisua, jotta markkinat rauhoittuisivat ja sijoittajat uskaltaisivat jälleen investoida myös Eurooppaan. – Erinomainen koulutustausta ja monikulttuurisuus ovat avainasemassa tulevaisuuden innovaatiota kehiteltäessä. Sitä kautta on mahdollista saada taas pääomaa Eurooppaan, Pirttilahti kommentoi.

Tulevaisuuden yhteistyökehitykseen omilla erikoisalueillaan panelistit kommentoivat varovaisesti. Ojanen totesi EU:lla olevan yhteinen turvallisuusstrategia, joka kaipaisi kuitenkin päivitystä vastaamaan tämän päivän haasteita. Välimäki ja Pirttilahti puolestaan sanoivat, että ympäristö- ja maatalouspolitiikassa valtioiden rooli ei tänä päivänä ole enää niin suuri, vaan järjestöjen rooli on kummassakin korostunut viime vuosina.

Kaiken kaikkiaan paneelikeskustelu oli erittäin onnistunut, ja myös yleisö pääsi mukaan keskusteluun.

0