Kulunut kevät 2012 on ollut Euroopan unionissa vilkas ja myös me Tampereen Eurooppanuorissa olemme olleet aktiivisesti herättelemässä keskustelua erilaisista eurooppalaisuuteen ja Euroopan unioniin kytkeytyvistä teemoista. Järjestämiemme seminaarien ja keskustelutilaisuuksien aiheiksi valikoituivat kevään aikana niin unionin talouskriisi, unionin laajentuminen, suhteemme Turkkiin sekä erilaiset eurooppalaisen politiikan osa-alueet, kuten esimerkiksi maatalous, turvallisuus ja ympäristö. Mahtuipa mukaan myös Euroviisut, kun teniläisten järjestämässä iltatapahtumassa tarkastelimme niiden sisältämiä erilaisia poliittisia aspekteja. Näiden usein mediassakin käsiteltyjen aiheiden lisäksi olemme pyrkineet tuomaan esille ja keskustelemaan nuorten osallistumisesta ja mahdollisuuksista Euroopan unionissa.

Olemme olleet yhteydessä myös Euroopan parlamenttiin ja keskustelimme ajankohtaisista EU-aiheista tänä keväänä yhteisellä aamiaisella europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen kanssa.
Pidämme suoran kanavan ylläpitämistä Euroopan päätöksentekoon yhtenä tavoitteistamme ja haluamme muistuttaa kansalaisyhteiskunnan ja päättäjien välisen keskustelun tärkeydestä. Aiempien järjestämiemme ”meppiaamiaisten” tapaan keskustelu oli jälleen kerran hedelmällistä ja pyrimme ylläpitämään suoria yhteyksiämme Euroopan parlamenttiin ja sen päätöksentekoon jatkossakin.

Tenin aktiivit jatkoivat perinteiden mukaan myös jalkautumistaan toisen asteen kouluihin kouluvierailujen muodossa. Kouluvierailumme koostuivat erityisistä parlamenttisimulaatioista, joiden tarkoituksena on herättää ja lisätä nuorten kiinnostusta Euroopan unionia kohtaan ja lisätä heidän tietoutta sekä unionin tavoitteista että sen toimintatavoista hauskalla ja kiinnostavalla tavalla. Lisäksi järjestimme Tampereen yliopistolla korkeakouluopiskelijoille suunnatun harjoitteluinfon yhdessä Tampereen YK-yhdistyksen kanssa. Tilaisuuden tarkoituksena oli jakaa kokemuksia ja tietoa Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien tarjoamista korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikoista.

Euroopan unioni on hyvin moninainen kansainvälinen yhteisö ja teniläiset olivat myös aktiivisesti mukana kansainvälisissä yhteyksissä, kun sen jäsenistö osallistui Euroopan unionia koskeviin seminaareihin Armeniassa, Saksassa ja Ranskassa. Seminaarien teemat käsittelivät muun muassa Euroopan tulevaisuutta, nuorten osallistumista ja vaikuttamista sekä tarjosivat järjestöaktiiveille mahdollisuuden keskustella eri järjestöjen toimintatavoista. Lisäksi seminaarit toimivat tärkeinä keskusteluyhteyksien avaajina ja ylläpitäjinä eri puolille Eurooppaa ja antoivat osallistujilleen onnistuneita matkakokemuksia.

Kiinnostus Eurooppaa ja Tampereen Eurooppanuoria kohtaan näkyi myös tapahtumiemme yleisömäärissä ja saamissamme useissa positiivisissa palautteissa. Toivomme pystyvämme jatkamaan syksyllä siitä, mihin jäimme keväällä laadukkaiden tapahtumien järjestämisessä. Onnistuneet tilaisuudet antavat iloa myös meille järjestäjille!

Tampereen Eurooppanuoret jää kesän ajaksi pienelle tauolle, mutta toimintamme jatkuu aktiivisena taas syksyllä 2012.

Hyvää kesää!

Jesse Oikarinen, Tampereen Eurooppanuorten vpj

0