Tampereen Eurooppanuoret potkaisi syksyn käyntiin osallistumalla tapansa mukaisesti Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy) kaupunkisuunnistukseen.  Vuosittaisessa kaupunkisuunnistuksessa uudet opiskelijat kiertävät rasteja tutustuen samalla toisiinsa, erilaisiin aine- ja harrastejärjestöihin sekä tietysti Tampereen keskustaan.

Tenin rasti sijaitsi keskeisellä paikalla Tammerkosken rannalla. Rastin aiheena oli Eurooppa-aiheinen sananselityspeli. Selitettävät sanat vaihtelivat laajemmin koko Eurooppaa koskevista sanoista spesifimpiin Euroopan Unionin käsitteihin. Tietämys oli vaihtelevaa ja selitystavat sen mukaisesti, selitettiinpä muun muassa Maastrichtin sopimusta naisten eräänlaisten alushousujenkin kautta. Joillakin ryhmillä löytyi myös rautaista tietoa, mutta monet turvautuivat myös assosiaatioihinsa: Schengen kuulosti monille kiinalaiselta kaupungilta ja Bolognasta useille tuli mieleen spagettikastike.

Me rastinpitäjät yllätyimme siitä, kuinka heikkoa rastille osallistuneiden nuorten Eurooppa-tietämys oli. Eurooppanuorten tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta Euroopasta sekä herättää keskustelua, mutta Eurooppa-kasvatuksen tulisi alkaa jo aikaisemmin. Eurooppa-opetus on kautta koulutaipaleen erittäin vähäistä ja valitettavan usein vain pintaraapaisu. EU on osa päivittäistä elämäämme, mutta jos tietoisuus siitä on alhaista, ei kiinnostuskaan EU-asioista herää. Siksi kannatammekin EU-tietoisuuden lisäämistä kaikissa ikäryhmissä.

Annukka Koivuranta
Tampereen Eurooppanuorten tapahtumavastaava 2012

0