Tampereen Eurooppanuorten syksyn tapahtumat saivat jatkoa keskiviikkona 21.11. rennolla keskustelutilaisuudella Gastropub Nordicissa. Vieraaksemme saapui kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Oras Tynkkynen. Iltamme teemana oli ilmastonmuutos, jota pohdimme erityisesti Euroopan unionin näkökulmasta.  Ravintolan viihtyisä kabinetti ja maukkaat tarjoilut saivat kiitosta parinkymmenen osallistujan toimesta.

Tilaisuuden aluksi Tynkkynen johdatteli kaikki kiinnostuneet osallistujat mukaan aiheeseen pitämällä lyhyen alustuksen. Saimme kuulla mielenkiintoisia näkökulmia siitä, mikä tekee Euroopan unionista niin merkittävän toimijan globaalissa ilmastopolitiikassa. Tynkkynen oli sitä mieltä, että ilmastoa ei ole mahdollista pelastaa ilman Euroopan unionia, vaikka 89 % maailman päästöistä tuleekin unionin alueen ulkopuolelta.  Kestävän teknologian kehittäminen sekä vähäpäästöisten ratkaisujen luominen ovat selvästi Euroopan unionin vahvuuksia.  Unionin kehittyneestä päästökaupasta on otettu mallia niin Uudessa-Seelanissa, Japanissa kuin Australiassakin. Tynkkynen esitti myös ajatuksen siitä, voisiko ilmastopolitiikalla olla Euroopan uniossa isompi rooli, rakentaen ja luoden samalla unionia laajemmmin määrittelevää ”Euroopan ideaa”.

Vapaa keskustelu nosti esiin monia mielenkiintoisia kysymyksiä osallistujien toimesta. Keskustelimme kysymysten pohjalta esimerkiksi talouskasvun ja ilmastonmuutoksen välisestä suhteesta, Kiinan ja Yhdysvaltojen tämän hetkisistä näkymistä ilmaston parantamiseksi sekä Suomen roolista Euroopan ilmastopolitiikassa. Saimme myös kuulla tarkemmin, miten ilmastokokouksissa neuvotellaan dynaamisen konsenksuksen löytymiseksi sekä, millaisen roolin Tynkkynen näkee kansalaisjärjestöillä olevan suhteessa valtiollisen mandaatin omaaviin päättäjiin.

Kaiken kaikkiaan tilaisuus oli erittäin onnistunut ja mielenkiintoinen.  Päällimmäisenä mieleen jäi ajatus siitä, kuinka merkittävällä tavalla Euroopan unioni pyrkii yhtenä äänenä globaalissa ilmastopolitiikassa ottamaan niin sanotun ”sillanrakentajan roolin”. Vaikka uniolla onkin jatkuvasti parannettavaa omassa sisäisessa ilmastopolitiikassaan, tietoisuus ilmastosta ja suuri huoli siitä ovat unionissa aivan eri tasolla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Kukaan ei voi yksin pelastaa ilmastoa. Siihen tarvitaan yhteistyötä niin Euroopan unionin sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Kiitos kaikille osallistujille mukavasta illasta ja mielenkiintoisesta keskustelusta!

Aino Tiihonen

Tampereen Eurooppanuorten koulutusvastaava

0