Helmikuussa saatiin tilaisuus katsoa Suomea vuonna 2030, nimittäin Minerva-salissa julkaistiin Suomen Tulevaisuusselonteon ennakkoraportti. Paikalla 14.2. oli edustajia selonteon tehneistä organizaatioista, muun muassa Tekesistä, Sitrasta, Suomen akatemiasta sekä joukko opiskelijoita, jotka olivat olleet suunnitteluryhmässä. Lisäksi henkilöitä oli eri ministeriöistä, kansalaisjärjestöistä ja mediaväkeä. Itse näytin olevan Eurooppanuorten ainut edustaja.

Selontekoa on ollut tekemässä eri alan asiantuntijoita pyrkien näkemään mihin suuntaan maailma on menossa ja ennakoiden näin Suomen tulevaisuuden tuulia. Toisin tulevaa on vaikea ennakoida, joten selonteko on vain suuntaa antava ja ihanne, jota kohti pyritään. Yhteistyö on ollut monialaista kansainvälisesti sekä kansallisesti, joka näkyy ennakkoraportissa. Pääkohdista huomataan, että selonteko pyrkii priorisoimaan ihmisten tarpeet tulevaisuudessa sekä kansallisesti että globaalisti. Lisäksi painopisteinä ovat yrittäjyys sekä digiaika, joita korostettiin monessa puheessa. Suomea siis halutaan ohjata kohti paremmin voivaa kansakuntaa yrittäjyyden ja digitaalisuuden avulla. Se ei myöskään unohda ympäristöasioita ja työelämää. Kuinka tavoitteisiin pyritään? Osaamisen ja kyvykkyyden kautta. Selonteossa pidetään koulutusta yhtenä tärkeimpänä tekijänä ja näin ollen tulevaisuuden koulutus Suomessa tulee näkemään uudenlaisen ilmeen: oppilaita opetetaan kuinka opitaan. Toisaalta viime kädessä vastuu kuitenkin vierritetään kansalaisten ja yritysten hartioille.

Alku esittelyn jälkeen luvassa oli ryhmä työskentelyä kahdeksassa eri aihealueessa. Itse valitsin lähimmän ja ”kaukaisimman” alueen: maailma. Näin Eurooppanuorten edustajan katsoin sen olevan sopivin aihe, joten avarsin mieleni maailmaa syleileväksi. Ryhmässä minun lisäkseni oli myös yksi henkilö liikkenne- ja viestintäministeriöstä. Ryhmätöiden tarkoituksena oli vielä hioa ja antaa uusia mahdollisia tavoitteita tai toimia selontekoon, sillä ne saatetaan lisätä edelleen viimeiseen versioon. Ryhmässämme saimme aikaiseksi hyvä ideoita, joita kehuttiin mainioksi. Korostimme arktisen alueen kehittämistä ja Suomen asiantuntemusta Venäjä-asioissa. Lisäksi itse katsoin, että Suomen tulee olla globaalissa poliittisessa ytimessa ollen aktiivisesti uudistamassa maailmanyhteisöä. Jotta tähän pääsisimme toin esille idea, että valtion tulisi mahdollistaa kaikkien halukkaiden nuorten vaihtoon lähtemisen vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Moni tietää varmasti kokemuksista, että vaihtoaika voi olla jopa opiskelun parasta aikaa. Ryhmätyöt vielä esiteltiin muille ja lopuksi oli vielä tiivis koonti päivän antimista.

Ennakkoraporttiin voi käydä tutustumassa osoitteessa: www.2030.fi. Sivuilla on myös kysely koskien ennakkoraporttia. Rohkaisenkin kaikkia tutustumaan siihen ja ottamaan kantaa, onko suunta oikea?

Kai Ruotsalainen
Varapuheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret PENu ry

0