Sain iloin olla mukana eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin koolle kutsumassa työryhmässä, joka visioi Euroopan unionin tulevaisuutta. Työryhmän työ oli antoisaa ja tuloksena oli raportti ”Mikä EU:sta tulee isona? Nuorten näkemys EU:n tulevaisuudesta”. Työryhmään kuului 26 eri ikäistä ja erilaisen taustan omaavaa nuorta ympäri Suomen, joilla on palava into kehittää unionia parempaa suuntaan.

Raportissamme visiointi EU:n tulevaisuudesta oli rohkeaa ja pohdimme tarkoin millä keinoin EU:sta tulisi taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja globaalisti kestävämpi toimija. Visioimme esimerkiksi jokaisen unionin kansalaisen saavuttavaa yhteiskuntatakuuta, vihreän talouden vallankumousta, EU:n demokratisoimista, integraation syventämistä ja Suomen roolia EU:ssa.. Yhteiskuntatakuun toteutuessa turvaa se jokaiselle unionion kansalaiselle oikeuden toimeentuloon, työhön ja koulutukseen. Vihreässä vallankumouksessa EU on vahva edelläkävijä vihreän talouden saralla investoimalla vihreään koulutukseen ja vihreään työllisyyteen, joiden lisäksi EU sitoutuu julistamaan itsensä hiilineutraaliksi vuoteen 2040 taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Unionin demokratian rakenteita tulisi uudistaa muun muassa siten että parlamentille annetaan lakialoiteoikeus komission lisäksi ja komissio toimisi hallituksena, joka muodostetaan poliittisten voimasuhteiden mukaan. Parlamenttivaaleissa ei olisi kansallisia listoja vaan unionin laajuiset yhteislistat. Tässä on vain muutamia nostoja työryhmämme visioista ja lisää niistä voit lukea tämän linkin takaa.

Talouskriisin myllertäessä tämän hetken unionissa saattavat visioimamme asiat tuntua kaukaisilta mutta ne eivät ole sitä, jos todellista halua Euroopan unionin muuttamiseksi löytyy. Toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa nousi vahvasti jaloilleen ja sen jälkeen eurooppalainen yhteisö on edistänyt rauhaa ja taloudellista kasvua Euroopassa ennen näkemättömällä tavalla. EU:n jaloilleen nostamiseksi tarvitaan rohkeita suunnanmuutoksia ja ennen kaikkea nyt täytyy ottaa keskiöön unionin kansalaisten hyvinvointi, jotta tulevaisuuden kukoistus olisi jälleen saavutettavissa Euroopassa. On fakta, että EU:sta irtoaminen ei ole kestävä vaihtoehto ei niin Suomelle kuin Euroopalle ylipäätään. Eurooppa tarvitsee vahvemman yhtenäisen toimijan, joka tekee kestävää talouspolitiikkaa, toimii demokraattisesti ja pitää hyvää huolta kansalaisistaan.

Koen, että muutoksen voima löytyy meistä nuorista, sillä me olemme eläneet ja nähneet Eurooppaa eri tavalla kuin vanhemmat sukupolvet. Eurooppa on osa meitä ja ymmärrämme sen, että EU:ssa päätetään hyvin paljon asioita, jotka koskettavat meitä jokaista unionin kansalaista. Meillä nuorilla on rohkeutta muuttaa asioita ja olla tarvittaessa hyvinkin äänekkäitä, jotta huominen muuttuisi paremmaksi. Meille nuorille löytyy jokaiselle sopiva vaikuttamisen kanavia esimerkiksi poliittisissa nuorisojärjestöissä kuin kansalaisjärjestöissä, jotka toimivat EU:n kehittämisen puolesta. Nyt tarvitaan vain rohkeutta antautua ilmi ja olla mukana suunnanmuuttajana. Itse toimin tämän takia aktiivisesti Eurooppanuorissa, jotta nuorilla olisi paremmat eväät toimia EU-asioiden parissa.

Hanna Hylkilä
Hallituksen jäsen ja Joensuun Eurooppanuoret ry:n puheenjohtaja

0