Euroopan yhteisön syntysanat lausuttiin 9.5.1950, kun Ranskan ulkoministeri Robert Schuman esitti, että rauhan turvaamiseksi on välttämätöntä rakentaa eurooppalainen valtioliitto. Euroopan unionia on sen jälkeen kehitetty rauhan ja yhtenäisyyden liitoksi ja tuota alkusysäystä juhlitaan nykyään EU:n laajuisena Eurooppa-päivänä vuosittain 9. toukokuuta.

Tänä vuonna juhlimisen aihetta on erityisen paljon, sillä EU:n kansalaisuus vahvistettiin ensi kertaa Maastrichtin sopimuksessa 20 vuotta sitten. Tämän kunniaksi Euroopan parlamentti on nimennyt vuoden 2013 Euroopan kansalaisuuden teemavuodeksi. Tärkeänä tavoitteena on lisätä tietoisuutta EU-kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista – EU:n tarjoamat mahdollisuudet kun jäävät julkisessa keskustelussa usein uhkakuvien varjoon.

Jokaisella EU:n kansalaisella on esimerkiksi oikeus liikkua, oleskella, opiskella ja työskennellä koko unionin alueella sekä oikeus terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaan. Lisäksi kansalaisille turvataan mahdollisuus vaikuttaa EU:n päätöksentekoon asettumalla ehdolle ja äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa.

Vaikuttamiskeinoja on myös muita. Vuodesta 2012 lähtien kansalaiset ovat voineet osallistua EU:n politiikan muotoilemiseen eurooppalaisella kansalaisaloitteella. Lissabonin sopimuksen nojalla miljoona kansalaista vähintään neljäsosasta jäsenvaltioista voi esittää Euroopan komissiolle uutta lainsäädäntöä. EU-kansalaisaloitteen käyttöönotto on ilahduttava alku eurooppalaiselle kansalaisvaikuttamiselle. Sitä tulee entisestään kehittää matalan kynnyksen osallistumisen mahdollistamiseksi.

Kotimaisiin kansalaisaloitteisiin liittyvästä keskustelusta on käynyt selväksi, että kansalaisaloitteiden käsittelyyn on kiinnitettävä huomiota myös eurooppalaisella tasolla. Miljoonan kansalaisen ääni on vahva – se ansaitsee avoimen käsittelyn ja huolellisen harkinnan.

Euroopan kansalaisuudesta saamme parhaan hyödyn olemalla aktiivisia kansalaisia. Kannustamme kaikkia oululaisia tutustumaan avoinna oleviin kansalaisaloitteisiin Euroopan komission kotisivuilla sekä hyödyntämään unionin tarjoamat mahdollisuudet eurooppalaiseen liikkuvuuteen! Iloista Eurooppa-päivää!

9.5.2013

Eurooppanuoret Oulussa ry

Eurooppalainen Oulunseutu ry

0