Det känns som en stor ära att bli utsedd till årets unga europé av
Eurooppanuoret! Europa har alltid existerat nära mitt hjärta och känns som mitt hem. Att få ett erkännande som det här, för att jag arbetar med det jag tror på, känns fint.

För mig innebär Europa engagemang och just nu känns det viktigare än
någonsin med ett aktivt europeiskt medborgarsamhälle. Alla européer borde ha möjlighet till att vara aktiva medborgare, men vi ser allt oftare att speciellt unga inte har
tillgång till sina grundläggande rättigheter eller är marginaliserade från
samhället. Det är viktigt för mig att kämpa för ungas rättigheter och jag tror att det
europeiska medborgarsamhället just nu har en otroligt betydelsefull roll i att arbeta
för européernas välmående och delaktighet. Det Europa behöver idag är
människor som orkar, tror och vill främja samarbete och skapa gemenskap.

Tack för utnämningen till årets unga europé!

Johanna Nyman

Årets unga europé 2013

0