Trots att det svenska språket, är ett av de två nationella språken i Finland, så uppmannas man till att tala finska, annars så lyder hoten ”tyst, tala finska eller dö” hur kom det sig att i ett av världens mest demokratiska länder, hyser man sånt hat mot den finlandssvenska minoriteten i Finland? Som också är finlandssvenskarnas hemland. Vi har alltid bott här, det här är vårt hemland, vi vet inget annat.

Det kanske mest kända missförståndet bland den finskspråkiga befolkningen är att de i sina tankar tror att Sverige är finlandssvenskarnas hemland. Ofta får man höra att man skall återvända till Sverige, varför då? Kan de som säger detta inte sitt egna lands historia?

Det som händer i Finland nu är hemskt och helt oacceptabelt, vill vi verkligen bli som 1930-talets Tyskland? Om vi inte tar itu detta som håller på att hända, så kommer vi att tvingas gå igenom något som kan leda till att vi splittrar ett enat land i två. Detta är en utveckling som vi inte vill skall fortsätta. Allt från att den svenska riksdagsgruppen uppmanas att sluta tala svenska i riksdagen, till att man inte vågar tala svenska på kvällarna i Helsingfors, för då får man stryk, för att vi (finlandssvenskar) tror att vi är så mycket bättre än andra finländare, ett påstående som absolut inte stämmer, men som de som ropar ut detta tycks tro helhjärtat på, vems är fel är det?

Man kan se hatet mot den svenskspråkiga befolkningen i Finland som en trend, en väldigt farlig trend. Rasismen och hatet mot minoriteter och invandrare verkar ha nått sin höjdpunkt i andra europeiska länder, och nu har den anlänt till Finland. Ska vi väntas vara tysta och ta emot allt detta hat som riktas mot oss, ska vi tycka att det är okej att våra grundläggande rättigheter trampas på och inte respekteras?

Helsingin Sanomat visade den 30 maj att de stöder det svenska språket, med att både ha en artikel på svenska och finska, väldigt modigt, där tar man ställning till att Finland är ett tvåspråkigt land och att hoten, däribland mordhot, riktade mot journalister och kända finlandssvenska politiker, att dessa hot inte inte får tysta medierna.

Det får inte heller tysta och skrämma resten av befolkningen. Vi har byggt upp ett land som vi alla kan vara stolta över, vårt anseende i världen är nått vi har arbetat hårt för, vi är ett respekterat land, ett land där man också respekterar alla, vare sig man väljer att tala finska eller ej.

Sara Avdi
Styrelsemedlem och ordförande i Unga Européer Raseborg.

0