Eurooppanuoret pitää valitettavana Ukrainan presidentin Viktor Janukovitšin hallituksen päätöstä keskeyttää lähentymisneuvottelut EU:n kanssa. Neuvotteluissa asialistalla olivat muun muassa tulliyhteistyö ja kaupankäynnin avaaminen. Sopimus oli tarkoitus allekirjoittaa tänään 28.11. Järjestön mielestä päätös tavoittelee lyhyen aikavälin taloudellisia etuja pitkän aikavälin kestävän yhteiskunnallisen kehityksen kustannuksella.

”Ukrainan tulevaisuus on selkeästi eurooppalainen. Nyt tehty päätös ei ole omiaan vahvistamaan demokratian ja oikeusvaltion kehitystä Ukrainassa”, sanoo Eurooppanuorten puheenjohtaja Hanna Harrison.
Harrisonin mielestä Ukraina on hankalassa välikädessä geopoliittisen asemansa vuoksi. ”Täytyy kuitenkin muistaa, että myös muut geopoliittisesti haastavassa paikassa sijaitsevat valtiot ovat kyenneet tekemään omia ratkaisujaan ja kehittämään yhteiskuntiaan demokraattisempaan suuntaan”, Harrison lisää.

Eurooppanuoret pitää viime päiväisiä Ukrainan kansalaisten mielenosoituksia selkeänä osoituksena halusta lähentyä kohti EU:ta ja eurooppalaisia arvoja. Järjestö toivoo, että Ukrainan hallitus ottaisi vakavasti kansalaistensa mielipiteen asiassa.

Eurooppanuoret pitää lisäksi erittäin tervetulleena Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman van Rompuyn ja Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson maanantaina julkaistua lausuntoa, jossa he arvostelivat Venäjän voimakasta painostusta Ukrainan EU-lähentymisneuvotteluissa.

Lisätietoja:

Hanna Harrison, Eurooppanuorten puheenjohtaja
hanna.harrison@eurooppanuoret.fi, p. 044 0379778

Henrik Manner, Eurooppanuorten varapuheenjohtaja ja JEF-Europen varainhoitaja
henrik.manner@eurooppanuoret.fi, p. 040 707358

Eurooppanuoret:

Eurooppanuoret ry on vuonna 1997 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten kansalaisjärjestö, johon voivat liittyä kaikki 15–35-vuotiaat. Järjestön toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä ja sen vaikutuksista sekä toimia keskustelufoorumina ja vaikuttamiskanavana Eurooppa-asioista kiinnostuneille nuorille. Näitä tarkoituksia varten yhdistys järjestää tapahtumia ja kampanjoita, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä osallistuu eurooppalaisen kattojärjestönsä Young European Federalistsin (JEF-Europe) toimintaan. Eurooppanuoret on kansalaisjärjestö Eurooppalainen Suomi ry:n nuorisojärjestö. Eurooppanuorten puheenjohtajana toimii vuonna 2013 yht. yo Hanna Harrison.

0