Eurooppanuoret vaatii EU-tiedon määrän lisäämistä peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa. Erityisesti Lissabonin sopimuksen myötä parantuneista kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista ja Euroopan parlamentin toiminnasta on annettava oppilaille nykyistä enemmän tietoa. ”Kansalaisten osallistuminen esimerkiksi äänestämisen muodossa on toimivan demokratian edellytys. Suomalaisen koulujärjestelmän on kyettävä tarjoamaan nuorille riittävä tietopohja demokratiaan osallistumiseksi myös unionin tasolla”, sanoo Eurooppanuorten vuoden 2013 puheenjohtaja Hanna Harrison.

Euroopan komission eurobarometrin  mukaan suomalaisista nuorista vain 13 % aikoo  varmasti äänestää ensi kevään eurovaaleissa. Nuorista yli puolet (63 %) mainitsi jättävänsä äänestämättä, koska he kokivat, ettei heillä ollut tarvittavaa tietopohjaa päätöksen tekemiseen. Lähes puolet kyselyyn vastanneista nuorista ei esimerkiksi tiennyt, että jäsenmaiden kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suoraan äänestämällä.

”Tilanne on hälyttävä. Eurooppalaisten yhteisistä asioista merkittävää osaa käsitellään EU:ssa, mutta nuoret eivät tunnu olevan tietoisia asiasta. Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia on parannettu antamalla parlamentille enemmän valtaa, mutta liian moni jättää mahdollisuuden käyttämättä. Nykyiset nuoret ovat niitä, joiden pitäisi pystyä tulevaisuudessa vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan Suomea ja Euroopan unionia kehitetään”, toteaa Eurooppanuorten vuoden 2014 puheenjohtaja Mariam Rguibi.

Suomi on ollut unionin jäsen vasta 19 vuotta, joten on ymmärrettävää, että vanhemmat sukupolvet eivät omien kouluvuosiensa tai opiskelujensa aikana ole välttämättä saaneet  tietoa Euroopan unionista.  Nykyisessä tilanteessa peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin opetuksen merkitys korostuu entisestään, sillä se on usein nuorten ensisijainen tietolähde vaikuttamismahdollisuuksista Euroopan unionin tasolla. Yhteiskunnallisten aineiden tuntimäärä peruskoulussa Suomessa on lisäksi OECD-maiden pienimpiä.

Eurooppanuoret vaatii tämän vuoksi peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin opetuksen tuntimäärän kasvattamista. Euroopan unionin päätöksentekoa ja historiaa käsittelevää osuutta opetuksesta on lisättävä.

Eurooppanuorten vuosikokous järjestettiin Turussa 14.12.2013. Kokouksessa valittiin järjestölle hallitus vuodelle 2014 sekä vahvistettiin uusi toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Lisätietoja:

Hanna Harrison, Eurooppanuorten puheenjohtaja 2013

hanna.harrison@eurooppanuoret.fi, 044-0379778

Mariam Rguibi, Eurooppanuorten puheenjohtaja 2014

mariam.rguibi@helsinki.fi, 044-2645683

Lähteet:

Euroopan komission flash-eurobarometri 375

OECD Education at a Glance 2012

0