Euroalueen taloushaasteista ja vaikeuksista huolimatta yhteisvaluutta euro tuntuu edelleen vetävän uusia jäsenmaita puoleensa – nyt vuodenvaihteessa 2013-2014 saamme toivottaa Latvian tervetulleeksi yhteisvaluutta-alueeseen.

Latvian vaiheikas historia on traaginen. Latvia on usein joutunut kärsimään asemastaan lännen ja idän välialueena. Historiallisesti ja kulttuurisesti Latvia on kuitenkin ehdottomasti osa länttä. Latvia on osa historiallista Keski-Eurooppaa, ja kuuluu historialliseen läntiseen Eurooppaan paljon selvemmin kuin Suomi. Onkin ymmärrettävää, että Latvialle valinta euroalueen jäsenyydestä on myös merkki tiiviistä sitoutumisesta osaksi länttä. Tässä suhteessa Suomen ja Latvian, samoin kuin Viron ratkaisuissa voidaan nähdä ymmärrettäviä yhtynmäkohtia. Idän ja lännen rajamailla oleville maille on loogista pyrkiä hakemaan omaa paikkaansa tiiviissä läntisessä yhteistyössä.

Globalisoituvassa maailmassa kansallinen valuutta ei ole itsenäisen maan tunnusmerkki, eikä välttämätön asia. Valuuttayhteistyö voi hyvinkin vahvistaa valtion asemaa enemmän kuin ehdoton oma pyrkimys omaan kansallisvaluuttaan. Latvialaiset ovat historiansa kuluessa joutuneet käyttämään montaa valuuttaa, eikä useinkaan heillä ole ollut mahdollisuutta itse päättää valuutastaan. Nyt Latvia teki itse ratkaisunsa liittyä yhteisvaluutta euroon.

Euroopan talouskriisissä Latvia kärsi erittäin pahoin, mutta on noussut vahvan talouskasvun uralle vastuullisen talouspolitiikan ja tiukan säästäväisyyden myötä. Latvia on malliesimerkki maasta joka onnistui suurin ponnistuksin nostamaan itsensä kriisistä vahvan kasvun uralle ja nyt kahdennakseksitoista euromaaksi. Tervetuloa euroon, Latvia!

Riku Sutinen
Eurooppanuorten hallituksen jäsen 2012-2013
Hämeen Eurooppanuorten jäsen 2010-2013
Eurooppalainen Häme ry:n hallituksen jäsen 2013-

0