Tervetuloa mukaan Eurooppanuorten työryhmiin, hakuaikaa työryhmiin on jatkettu sunnuntaihin 9.2 asti!

Eurooppanuorten hallitus on viime vuosien tapaan päättänyt myös toimintavuonna 2014 avata järjestöllistä ja poliittista valmistelutyötä ja koordinointia jäsenkunnalle. Työryhmien hakuaikaa on jatkettu 9.2.2014 klo 23.59 asti. Tähän mennessä työryhmiin jo hakeneiden hakemukset huomioidaan.

Hallitus on perustanut kuusi koko vuoden toimivaa työryhmää erilaisia tavoitteita ja valmistelutyötä varten. Kuhunkin työryhmään on nimetty puheenjohtajat. Työryhmien toiminta on avointa, ja työryhmät järjestäytyvät sen jälkeen kun hallituksen ulkopuoliset työryhmien jäsenet on nimetty.

Työryhmistä viiteen – kansainväliseen työryhmään, kotimaantyöryhmään, viestintätyöryhmään, varainkeruutyöryhmään sekä julkaisutyöryhmään nimetään kuhunkin hakemusten perusteella 2-6 jäsentä hallituksen ulkopuolelta. Jäsenet nimeää Eurooppanuorten hallitus. Hakeminen on avointa kaikille kiinnostuneille Eurooppanuorten jäsenille, ja onnistuu vapaamuotoisella sähköpostihakemuksella osoitteeseen toimisto@eurooppanuoret.fi siis sunnuntaihin 9.2.2014 klo 23.59 mennessä!

Lisätietoja antaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Mariam Rguibi, 044 2645683 tai mariam.rguibi@eurooppanuoret.fi, taikka Eurooppanuorten pääsihteeri Antti Ahonen, 041 4607921 tai antti.ahonen@eurooppanuoret.fi.

Hallituksen päätöksellä työryhmiksi perustettiin kansainvälinen työryhmä jonka johtoon nimettiin varapuheenjohtaja Elisa Selinummi,

kotimaantyöryhmä jonka johtoon nimettiin puheenjohtaja Mariam Rguibi,

viestintätyöryhmä jonka johtoon nimettiin hallituksen jäsen Riikka Liljeroos,

varainkeruutyöryhmä jonka johtoon nimettiin hallituksen jäsen Henri Virta,

sekä julkaisutyöryhmä jonka johtoon nimettiin hallituksen jäsen Pekka Virkki.

Kaikkiin näihin viiteen työryhmään haetaan 2-6 jäsentä hallituksen ulkopuolelta.

Näiden lisäksi kuudentena työryhmänä toimii hallituksen aluevastaavista sekä Eurooppanuorten Alueiden komitean puheenjohtajasta koostuva aluejärjestötyöryhmä, jonka johtoon nimettiin varapuheenjohtaja Meri Kiikkala.

Kansainvälisen työryhmän toimenkuvina ovat kaikki kv-yhteistyö ja kv-yhteistyöhön liittyvän politiikan valmistelu, sekä vuonna 2013 alkaneen demokratiahankkeen loppuun vieminen.

Kotimaantyöryhmän toimenkuvia ovat mm. vaalitoiminta sekä yleinen poliittinen valmistelutyö ja kotimaan järjestötoiminta – mukaanluettuna messu- ja kouluvierailut, sidosryhmäyhteistyö, poliittinen valmistelu (kaikki paitsi varsinainen kv-politiikka), vaalitoiminta, jäsenrekrytointi, tapahtumat kuten Linnaseminaari, sekä alumnitoiminta.

Viestintätyöryhmän toimenkuvana on viestinnän suunnitteluun ja viestinnän tekniseen puoleen, kuten nettisivuihin sekä viestintään sosiaalisessa mediassa liittyvät asiat.

Varainkeruutyöryhmän toimenkuvia ovat varainkeruuseen ja sponsorien hankintaan liittyvät asiat.

Julkaisutyöryhmän toimenkuvana ovat Eurooppanuorten Tähdistö-lehden sekä muiden julkaisujen suunnittelu ja koordinointi.

Aluejärjestötyöryhmän tehtävinä ovat mm. aluekummitoiminta, aluetoiminnan yleinen kehitystyö sekä yhteydenpito Eurooppanuorten hallituksen ja aluejärjestöjen välillä.

0