TIEDOTE 3.10.2014 – JULKAISUVAPAA HETI

 

Eurooppanuoret: USA:n ja EU:n väliset neuvottelut kauppasopimuksesta demokratian irvikuva
Yhdysvaltain ja EU:n välinen kauppasopimus voi parhaimmillaan hyödyttää EU:n taloutta kymmenillä miljardeilla vuosittain. Tavaroiden vapaampi liikkuvuus voi tuoda lisää työpaikkoja ja lisätä pk-yritysten mahdollisuuksia kasvattaa vientiä. Sopimuksen valmistelussa on kuitenkin otettava entistä paremmin huomioon myös kansalaisten oikeudet ja hyvinvointi.

Eurooppanuoret vaatii, että Yhdysvaltain ja EU:n välistä kauppasopimusta valmistellaan avoimemmin ja julkisemmin. Neuvotteluille on myös varattava riittävästi aikaa, jotta sopimuksen vaikutuksia jäsenvaltioiden lainsäädäntöön pystytään arvioimaan mahdollisimman laajasti.

Nykyinen prosessi on pahimmillaan uhka EU:n kansalaisten oikeuksille, sillä neuvottelut eivät ole aidosti avoimet ja demokraattiset. Tällä hetkellä sopimuksen koko tekstin on nähnyt vain valikoitu joukko komission nimittämiä virkamiehiä ja konsultteja. Euroopan parlamenttia ei ole otettu riittävästi mukaan valmisteluun, vaikka sillä on päätösvalta asiasta.

– Parlamentin jäsenillä ei ole edes pääsyä sopimusteksteihin. Kyseessä on kuitenkin merkittävä sopimus. Komissio on perustellut salailuaan sillä, että ei kukaan paljasta vastapelaajalle kaikkia korttejaan. Tässä pelataan kuitenkin EU:n kansalaisten tulevaisuudella ja meillä on oikeus tietää omat korttimme, toteaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Mariam Rguibi.

Avoimella neuvotteluprosessilla ja kansalaisten aidolla kuulemisella voitaisiin saavuttaa hyvä lopputulos. Esimerkki kansalaisten huolesta on EU-kansalaisaloite kauppasopimusneuvotteluiden keskeyttämiseksi. Sen sijaan, että komissio korjaisi toimintatapaansa, kansalaisaloite torpattiin. Asioiden salaaminen vain lisää vastustusta, vaikka sopimus olisi hyvä saada aikaiseksi.

– Elämme huhujen varassa ja jatkuvasti tulee esiin väitteitä, jotka huolestuttavat tavallista kansalaista. Yksi osa sopimusta on esimerkiksi investointisuoja. Pahimmat arviot sen sisällöstä saavat epäilemään, millainen mahdollisuus meillä on tulevaisuudessa päättää päivittäisistä palveluista kuten koulutuksesta ja terveydenhuollosta. Olen huolestunut siitä, miten tämä vaikuttaa neuvottelujen etenemiseen ja ennen kaikkea lopullisen sopimuksen aikaansaamiseen, Rguibi toteaa.

 

Lisätietoja:

Mariam Rguibi
Puheenjohtaja / Eurooppanuoret ry
p. 044 264 5683
mariam.rguibi@eurooppanuoret.fi

 

 

Eurooppanuoret

Eurooppanuoret ry on vuonna 1997 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Eurooppa-myönteinen nuorten kansalaisjärjestö, johon voivat liittyä kaikki 15-35-vuotiaat. Järjestön toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä ja sen vaikutuksista sekä toimia keskustelufoorumina ja vaikuttamiskanavana Eurooppa-asioista kiinnostuneille nuorille.

Näitä tarkoituksia varten yhdistys järjestää tapahtumia ja kampanjoita, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä osallistuu eurooppalaisen kattojärjestönsä Young European Federalistsin toimintaan. Eurooppanuoret on kansalaisjärjestö Eurooppalainen Suomi ry:n nuorisojärjestö. Eurooppanuorten puheenjohtajana toimii vuonna 2014 valt. yo Mariam Rguibi.

 

0