Helsingin vaalipiirin eurovaalien oli äänestysprosentti 52,6. Oulun vaalipiirissä äänestysprosentti oli tuntuvasti pienempi, noin 37 prosenttia. Äänestysinnokkuus oli samaa 37 prosentin luokkaa lähes koko maassa, vain Ahvenanmaalla eurovaaleissa äänestivät yli puolet ihmisistä, 57,3 prosenttia.

Koko Suomen äänestysprosentti kohosi viiden vuoden takaisesta vaivaiset 0,7 prosenttia. Tietoisuus EU:sta ja sen päätöksenteosta on lisääntynyt vuodesta 2009 ja EU-asiat ovat herättäneet paljon keskusteluja mediassa kuin myös kansalaisten keskuudessa. Siihen nähden 0,7 prosentin nousu äänestysinnokkuudessa on auttamattoman vähän.

Monia syitä on kuulunut äänestämättä jättämiselle. Yleisimpänä lienevät tietoisuuden puute, EU-päätöksenteon kaukaisuus ja uskomus siitä, ettei omalla äänellä ole merkitystä. Mikään syistä ei oikeuta jättämään äänestämättä. Tietoa on saatavilla niin kansalaisjärjestöjen, kuin myös ministeriöiden, sekä Euroopan parlamentin tiedotustoimiston kautta. EU-päätöksentekoa tapahtuu myös Suomen eduskunnan jokaisessa valiokunnassa. Suomesta valitaan kolmetoista meppiä Euroopan parlamenttiin, ja suomalaisten jämäkkyyttä ja selkeyttä pidetään arvossaan EU:n keskeisissä toimielimissä.

Tästä syystä äänestämättä jättäminen ei ole teko, jolla on merkitystä. Demokratian toimivuuden ja mielipiteen ilmaisun kannalta oikea tapa ilmaista mielipiteensä EU:sta ja sen toimivuudesta on äänestää. Äänestämisellä on merkitystä.

Nyt alle puolet äänioikeutetuista ovat äänestäneet, ja etenkin maakuntien alhainen äänestysprosentti eurovaaleissa on huolestuttavaa. Etenkin EU-asioiden ja niiden päätöksenteon kaukaisuus lienee suurin tekijä äänestämättä jättämiselle. Tästä syystä niin kansalaisjärjestöjen kuin tiedotustoimistojen tulisi tehostaa tiedotustoimintaansa juuri maakunnissa, jotta seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa ei äänestyserot pääsisi kasvamaan näin suureksi.

Mikäli vaaliuurnille kutkuttelisi lähteä jo ennemmin kuin viiden vuoden päästä, äänestämistä  pääsee harjoittelemaan heti ensi kevään eduskuntavaaleissa.

 

 

Meri Kiikkala

Eurooppanuorten varapuheenjohtaja 2014

 

0