Eurooppalaista turvallisuusyhteistyötä Vancouverista Vladivostokiin – kokemuksia malli-ETYJ -projektista

 

Joulukuun viides päivä 2014 Sveitsin Baselissa hyväksyivät kaikki 57 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n osanottajavaltiota yksimielisesti nuoria koskevan julistuksen, jossa korostettiin nuorten potentiaalia ETYJ:n päämäärien toteuttamisessa. Minä sekä yli viisikymmentä muuta nuorta yli viidestäkymmenestä eri maasta istuimme tuolloin kyseisessä ETYJ:n ministerineuvoston kokouksessa ja kuuntelimme valtioidemme edustajien loppupuheenvuoroja ja tunsimme haikeutta vuoden kestäneen projektin lähestyessä loppuaan.

ETYJ:n ministerineuvoston kokous järjestettiin Baselissa 4.-5.12.2014, ja minulla oli ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua tähän tilaisuuteen yhtenä “nuorista suurlähettiläistä”. Kyseessä oli malli-ETYJ -projekti – ETYJ:n puheenjohtajamaa Sveitsin ajama hanke, johon jokaisesta 57 osanottajavaltiosta haettiin yksi 18-30 -vuotias henkilö vuoden ajaksi työskentelemään nuorena suurlähettiläänä nuorten toimintasuunnitelman aikaansaamiseksi.

Malli-ETYJ -projekti koostui kolmesta useapäiväisestä tapaamisesta sekä työskentelystä näiden välillä. Simuloimme vuoden aikana sekä ETYJ:n pysyvää neuvostoa että ministerineuvostoa ja tapaamisten välillä työskentelimme keskusteluportaalin kautta. Lopputuloksena oli kaikkien osanottajien yksimielisesti hyväksymä 144-kohtainen dokumentti – meidän näkemyksemme nuorten toimintasuunnitelmasta, joka lopulta esiteltiin oikeassa ministerineuvoston kokouksessa ja luovutettiin jokaisen osanottajavaltion ulkoministerille.

Omien sanojensa mukaan Sveitsin puheenjohtajuuden pääteemoihin kuului nuorten äänen kuuluviin saaminen organisaatiossa sekä näiden osallistaminen ETYJ:n toimintaan käytännössä. Kyseinen projekti ei varsinaisesti ollutkaan perinteinen simulaatio kuten ympäri maailmaa järjestettävät malli-YK -kokoukset, vaan alusta saakka edustimme ennen kaikkea omia kokemuksiamme nuorina, pyrkimyksenämme tuottaa “oikea” dokumentti, josta olisi hyötyä jatkossakin. Nykyinen puheenjohtajamaa Sveitsi, sekä vuoden 2015 puheenjohtajamaa Serbia ovatkin ilmaisseet, että heidän tavoitteenaan on käyttää malli-ETYJ:n nuorten toimintasuunnitelmaa suunnitteilla olevan ETYJ:n virallisen nuorten toimintasuunnitelman inspiraationa ja pohjana.

ETYJ järjestönä

ETYJ organisaationa on kokemukseni mukaan melko vieras monille meille länsimaissa – kenttämissioiden sijaitessa lähinnä Balkanilla ja Keski-Aasian maissa. Nyt Ukrainan kriisin myötä järjestö on kuitenkin meilläkin ollut otsikoissa enemmän kuin viime vuosina. Järjestönä ETYJ toimii laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta: ETYJ:n toiminta-agenda jakautuu kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat poliittis-sotilaalliset kysymykset, talous- ja ympäristökysymykset sekä inhimillisen ulottuvuuden kysymykset. Erikoisuutena organisaation toiminnassa ovat konsensuspäätökset, eli kaikkien valtioiden on oltava yksimielisiä jotta päätös syntyisi. Päätökset ovat myös järjestön omien sanojensa mukaan vain poliittisesti, eivät juridisesti sitovia.

Suomen näkökulmastahan kyseessä on erityisen mielenkiintoinen organisaatio, sillä kuten historiantunneilta muistamme, pidettiin Euroopan turvallisuus ja yhteistyökokous Helsingissä vuonna 1975, minkä katsotaan olleen yksi keskeisistä askelista kylmän sodan liennytyksessä. Tällä hetkellä järjestössä on myös useita suomalaisia keskeisissä asemissa: vähemmistövaltuutettuna toimii Astrid Thors ja ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajana Ilkka Kanerva. Ensi vuonna organisaatio juhlistaa 40-vuotista taivaltaan Helsinki +40 -prosessilla, jonka tavoitteena on vahvistaa ETYJ:iä modernina organisaationa, joka kykenee vastaamaan uuden vuosituhannen mukanaan tuomiin turvallisuushaasteisiin.

ETYJ:iin kuuluvat EU:n kaikki 28 jäsenvaltiota, ja unionin osallistuminen ETYJ:n toimintaan on aktiivista kaikilla toiminnan sektoreilla. Asioissa, joissa käsiteltävä aihe kuuluu EU:n toimivaltaan, toimii unionin puheenjohtajamaan edustaja EU:n edustajana ETYJ:n toimielimissä. Tämä ei kuitenkaan estä yksittäisiä jäsenvaltioita käyttämästä puhevaltaansa, jota suurin osa valtioista käyttikin esimerkiksi ministerineuvoston avajaistilaisuudessa.

Nuorten toimintasuunnitelmassa käsitellyt teemat ovat myös lähellä EU:n intressejä. Kuluvan vuoden aikana osallistuin myös EU:n nuorisotapahtumaan 2014, jossa käsitellyt teemat – nuorisotyöttömyys, nuorten osallistaminen politiikkaan sekä nuorten suojeleminen ihmiskaupalta – olivat keskessä asemassa myös toimintasuunnitelmassamme.

Nuorten toimintasuunnitelma

Lopullinen, yksimielisesti hyväksytty dokumenttimme rakentuu kolmen pääteeman ympärille: suojelu, edistäminen ja osallistuminen (Protection, Promotion, Participation). Tavoitteena on antaa suosituksia ETYJ:n toiminnan kehittämiseksi, jotta osanottajamaat omilla tahoillaan ja ETYJ:n organisaatio omassa kapasiteetissaan ottaisivat toiminnassaan ja päätöksissään nuoria koskevat kysymykset paremmin huomioon. Toimintasuunnitelmassa keskeisiä kohtia ovat esimerkiksi koulutuksen tärkeys turvallisuuden tukemisessa, ihmiskaupan vastainen työ, median rooli, kestävän rauhan rakentaminen sekä talouteen ja ympäristöön liittyvä turvallisuus.

Vaikka “mandaattimme” päättyy Sveitsin puheenjohtajuuden päättyessä, tästä eteenpäin roolinamme on vähintäänkin seurata prosessin etenemistä kansainvälisellä tasolla ja pyrkiä edistämään nuorten osallistamista omissa maissamme, mahdollisesti toimintasuunnitelman sisältämien ideoiden pohjalta.

Ministerineuvoston kokouksessa hyväksytyn nuoria koskevan julistuksen viimeisessä lauseessa annetaan tunnustusta “Sveitsin puheenjohtajuuden nuoria koskevalle aloitteelle”. Toivon mukaan tulevina vuosina nähdään konkreettisempiakin toimia nuorten ottamiseksi mukaan ETYJ:n toimintaan.
Antti-Pekka Manninen,
Turun Eurooppanuorten ulkosuhdevastaava vuonna 2014

Lisätietoa

ETYJ: http://www.osce.org
EU ja ETYJ: http://eeas.europa.eu/delegations/vienna/eu_osce/index_en.htm
Malli-ETYJ -projekti: http://model-osce.ch
Malli-ETYJ nuorten toimintasuunnitelma:
http://model-osce.ch/wp-content/uploads/2013/12/Model-OSCE-Youth-Action-Plan.pdf

0