Euroopassa on tapahtunut viime aikoina paljon. Suuria kansallisia ja myös Euroopan laajuisia kysymyksiä

ovat muun muassa talouskriisi, Kreikka, EU:n yhteinen energiapolitiikka, terrorismin uhka sekä

pakolaisvirta. Asiat, ovat tärkeitä suuria ja vakavia, mutta mielestäni jopa vielä tärkeämpää on se tapa,

miten asioista keskustellaan. Mielestäni se keskusteluympäristö ja – ilmapiiri, joka Suomessa vallitsee, ei ole

useinkaan kovin rakentava. Kaikenlaisiin ääripäiden väittelyihin ja toisenlaisten mielipiteiden arvosteluun

kulutetaan paljon aikaa ja energiaa sen sijaan, että voitaisiin keskustella rakentavasti, mikä varmasti myös

edesauttaisi järkeviä toimenpiteitä ja fiksuja ratkaisuja.

Uskon, että älykäs ihminen on sellainen, joka kykenee ymmärtämään erilaisia mielipiteitä. Hedelmällinen

keskustelu on aina sellainen, jossa on eriäviä mielipiteitä. Vain tällöin keskustelu voi olla poliittisesti ja

sosiaalisesti rikasta. Vääriä mielipiteitä ei ole, on vain vääriä reagointi- ja keskustelutapoja. Korostan, että

rasismi ja kaikenlainen ääriajattelu ovat asioita erikseen.

Aina ei tarvitse eikä ole mahdollista pyrkiä konsensukseen. Sen sijaan tulisi pyrkiä kompromisseihin ja

ennen kaikkea rakentavaa keskustelua tulisi olla kaikkialla mahdollista käydä. Mielestäni Suomessa julkinen

keskustelu aiheesta kuin aiheesta, esimerkkinä vaikkapa pakolaiskysymys, on hyvin polarisoitunutta ja

oikeastaan keskusteluun ei kyetä usein ollenkaan. Asioissa, jotka ovat monille ihmisille lähellä sydäntä,

tämä valitettavasti korostuu. Tarkoitan tällä, että kaikille ihmisille voi käydä niin, että jumiutuu helposti

omaan kapeaan ajatteluunsa ja mielipiteisiinsä. Jokainen ihminen on eräällä tavalla omassa kuplassaan,

mutta se kuinka syvälle kuplaan vaipuu, on jokaisen omissa käsissä. Mielestäni aivan kaikille tekee hyvää

kuulla erilaisia mielipiteitä. Jokaisen on haastettava itsensä aidosti kuuntelemaan toisenlaisia mielipiteitä.

Huomaan itse omassa elämässäni kuinka helposti vaivun omiin ajatusmalleihini, omaan kuplaani. Joskus

havahdun keskeltä kuplaani puolustaessani omaa näkemystäni hiiltyneenä, vaikka en edes ole kunnolla

paneutunut toisten esittämiin argumentteihin. On hyvä tietää mitä ajattelee ja vahvat mielipiteet ovat

myös kunnioitettavia. Mielestäni on kuitenkin hyvin tärkeää kyetä kuuntelemaan muunlaisia, jopa omille

ajatuksille vastakkaisia mielipiteitä ja keskustelemaan niistä rakentavasti. Haastan kaikkia olemaan kriittisiä

ja valppaita omille ajatuksille ja sille tavalle, miten ajatukset tuo esiin. On hyvä pohtia sitä, miten itse

kehittää rakentavaa ja diplomaattista keskustelua sosiaalisessa mediassa, työpaikalla, järjestötyössä ja

vaikkapa kaveriporukassa.

Asuessani vuoden Belgiassa huomasin, että älykkään keskusteluympäristön puute ei ole vain Suomessa

ongelma. Huomasin, että Eurooppanuorista ja monista muista hienoista ja kansainvälisistä

nuorisojärjestöistä löytyy paljon ihmisiä, jotka ovat syvällä omassa kuplassaan ja joille on todella hankalaa

aidosti kuunnella ja ymmärtää toisenlaisia mielipiteitä. Toivon kovasti, että Eurooppanuoret Suomessa ja

Euroopan tasolla ajavat jatkossakin avointa ja rakentavaa keskustelukulttuuria. Mielestäni tämä on asia,

johon ei voi kiinnittää liikaa huomioita. Minulle Eurooppanuori ja eurooppalainen nuori on nuori aikuinen,

jolla on vahvoja näkemyksiä, mutta joka kuuntelee, ymmärtää ja kunnioittaa toisenlaisia mielipiteitä.

Eurooppanuori on Euroopan kansalainen, jolla on avara katse ja avoin mieli. Hän keskustelee ilolla muiden

kanssa ja luo diplomatiaa sekä edistää rakentavaa keskustelukulttuuria, jossa jokainen uskaltaa esittää

oman näkemyksensä. Puhkaise kuplasi ja kuuntele maailmaa!

 

Toivon kaikille ihanaa ja keskustelurikasta syksyä!

 

Aurinkoisin Eurooppa-terveisin,

Verena Kaun

Jyväskylän Eurooppanuorten hallituksen jäsen

0