EUROOPPANUORET RY:N VUOSIKOKOUKSEN 12.12.2015 HYVÄKSYMÄ JULKILAUSUMA – JULKAISUVAPAA HETI

 

Eurooppanuoret: Kriisit eivät tunne rajoja – Eurooppa tarvitsee integraatiota

 

Pakolaisten auttaminen vaatii Euroopan laajuisia toimia. Globaalit kriisit eivät tunne rajoja. Kantamalla yhdessä vastuun kriisistä voimme turvata myös Euroopan unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden.

 
Eurooppanuoret seuraa huolestuneena pakolaiskriisiä, joka on tuonut uusia haasteita koko Euroopan mantereelle. Pakolaisten määrän kasvu on ylittänyt odotukset ja resurssit monessa maassa ja aiheuttanut myös julkisen keskustelun polarisoitumista ja kovaa vastakkainasettelua pakolaisten ja kantaväestön välillä. Pakolaiskriisi on yksi esimerkki nykyajan haasteista, jotka ovat yhä suuremmissa määrin globaaleja ja koskevat lähes kaikkia Euroopan valtioita.

 
– Pakolaiskriisi on Euroopan unionille yhteinen haaste, ja myös vastuu nykyisestä tilanteesta on kannettava yhdessä, toteaa Eurooppanuorten puheenjohtaja 2015 Mariam Rguibi.

 
Pakolaisten määrän kasvu on nostanut esiin Euroopan unionin suuren ongelman. Vaikka pakolaiskriisi vaikuttaa koko EU:n alueeseen, puuttuu unionilta yhteisesti sovittu tapa reagoida tilanteeseen. Sen sijaan on rajoitettu kaikkien, myös Euroopan unionin kansalaisten liikkuvuutta rikkomalla Schengen-sopimuksen periaatteita. Myös Suomessa on vaadittu tiukempaa pakolaispolitiikkaa, sopimusten noudattamatta jättämistä ja pakolaisten auttamisen siirtämistä suuremmissa määrin muiden EU-valtioiden hoidettavaksi.

 
Eurooppanuoret on johdonmukaisesti ajanut voimakkaampaa Euroopan integraatiota, jolloin unioni olisi kykenevä tekemään kokonaisratkaisuja ja jakamaan taakkaa jäsenvaltioiden kesken. Yhtenäinen politiikka auttaisi myös ratkaisemaan tehokkaammin ongelmia, jotka kohtaavat tulevaisuudessa kaikkia Euroopan maita.

 
– Globaalit haasteet eivät tunne rajoja. Ne voidaan voittaa vain globaaleilla ratkaisuilla ja tämän takia Eurooppaan tarvitaan voimakkaampaa yhteistyötä. Talouskriisi, pakolaisten auttaminen ja ilmastonmuutoksen seuraukset vaativat meiltä Euroopan laajuisia toimia ja siksi tarvitsemme integraatiota, toteaa Eurooppanuorten vastavalittu puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen.

 

 

Lisätietoja:

Jesse Jääskeläinen, Eurooppanuorten puheenjohtaja 2016

jesse.jaaskelainen@eurooppanuoret.fi, +358 45 3245805

 

 
Eurooppanuoret

Eurooppanuoret ry on vuonna 1997 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Eurooppa-myönteinen nuorten kansalaisjärjestö, johon voivat liittyä kaikki 15-35-vuotiaat. Järjestön toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä ja sen vaikutuksista sekä toimia keskustelufoorumina ja vaikuttamiskanavana Eurooppa-asioista kiinnostuneille nuorille. Näitä tarkoituksia varten yhdistys järjestää tapahtumia ja kampanjoita, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä osallistuu eurooppalaisen kattojärjestönsä Young European Federalistsin toimintaan. Eurooppanuoret on kansalaisjärjestö Eurooppalainen Suomi ry:n nuorisojärjestö. Eurooppanuorten puheenjohtajana toimii vuonna 2015 valt. yo Mariam Rguibi ja vuonna 2016 valt. yo Jesse Jääskeläinen.

0