Eurooppanuoret ilmaisee huolensa Euroopan lähialueiden ihmisoikeuksien toteutumisesta järjestön Euroopan laajuisena Democracy Under Pressure -päivänä. Demokraattinen päätöksenteko ei ole itsestäänselvyys vaan asia, jonka eteen tulee tehdä aktiivisesti työtä paikallisesti ja globaalisti. Esimerkiksi Valko-Venäjän nykyinen ihmisoikeustilanne on edelleen huolestuttava, mutta keskustelua saati tekoja tilanteen parantamiseksi ei tehdä riittävästi.

– On erikoista, että Euroopan keskellä on valtio, jossa ihmisillä ei ole vapautta puhua oman maansa asioista, kokoontua yhteen ja tehdä aktiivisesti ongelmille jotakin. Yhtäältä on surullista, että EU:ssa ei keskustella riittävän aktiivisesti toimista, joilla tilannetta voitaisiin parantaa, sanoo Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen.

– Valko-Venäjän hallinto on kovin ottein karsinut valkovenäläisiltä monet perusoikeudet, joita muualla Euroopassa pidetään itsestäänselvinä. EU:n toimet Valko-Venäjän tilanteeseen ovat olleet epäonnistuneita ja passiivisia, jatkaa Jääskeläinen.

Euroopan unioni purki hiljattain useita pakotteita Valko-Venäjää kohtaan, sillä pakotteiden vaikutuksia pidettiin vähäisinä. Tämä on esimerkki siitä, että EU ei edelleen kykene auttamaan vaikeissa tilanteissa olevien lähialueiden ihmisten perusoikeuksien turvaamisessa.

Democracy Under Pressure -päivän tarkoitus on herättää keskustelua demokratian ongelmista Euroopassa ja sen lähialueilla. Eurooppanuoret pitää tärkeänä, että tietoisuutta ihmisoikeusongelmista lisätään ja pidetään yllä. Vain rakentavan dialogin avulla löydetään sellaiset ratkaisut, joilla demokratiaa edistetään.

0