Eurooppanuoret seuraa hyvin huolestuneina keskustelua Schengenin sopimuksen mahdollisesta romuttamisesta. Luopuminen mahdollisuudesta matkustaa ja siirtyä Schengen-maasta toiseen ilman viisumia olisi merkittävä askel taaksepäin sekä eurooppalaisuudelle että jokaisen Euroopan valtion kansalaiselle, myös suomalaisille.

Erityisesti nuorille Schengenin sopimus mahdollistaa helpon vaihto-opiskelun, tutkintojen-, työharjoitteluiden suorittamisen sekä työsuhteiden muodostamisen muissa EU-maissa. Kansainvälisten yhteyksien kautta nuoret muodostavat rajat ylittäviä ystävyyksiä ja parisuhteita, tutustuvat kulttuureihin sekä näkevät maailmaa. Tällainen kulttuurinvaihto ehkäisee tietämättömyydelle rakentuvia uhkakuvia ja estää meitä siiloutumasta nopeasti muuttuvassa maailmassa.

“Nyt käynnissä oleva keskustelu rajatarkastuksien käyttöönotosta on seurausta EU-jäsenvaltioiden haluttomuudesta löytää yhteistä ratkaisua yhteiseen ongelmaan. Käyttöönotettavat erilaiset ja koordinoimattomat kansalliset rajapolitiikat ovat lyhytnäköisiä sovelluksia”, toteaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen.

”Schengenin sopimuksen takaaman vapaan liikkuvuuden säilyttäminen on meidän kaikkien yhteinen etumme, jonka vaaliminen on sukupolvemme historiallinen velvollisuus”, hän jatkaa.

Eurooppalainen Young European Federalists -järjestö, jonka jäsenjärjestö Eurooppanuoret on, järjesti helmikuussa ”Don’t Touch My Schengen” -kampanjan. Kampanja tavoitti yli miljoona seuraajaa sosiaalisessa mediassa. YEF-Europe ja Eurooppanuoret peräänkuuluttavat yhtenäistä politiikkaa EU:n ulkorajoille, jossa siirtolaiset rekisteröidään ja turvapaikanhakijat tutkitaan perustuen sekä EU:n että kansainväliseen turvapaikkapolitiikkaan. Tilanteen ratkaisu edellyttää 28 erillisen turvapaikkapolitiikan sijaan eurooppalaisia vastauksia, sillä ongelma on Euroopan yhteinen.

 

Lisätietoa

Eurooppanuoret on alle 35-vuotiaiden nuorten kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä ja sen vaikutuksista sekä toimia keskustelufoorumina ja vaikuttamiskanavana Eurooppa-asioista kiinnostuneille nuorille. Järjestön äänellä mediaan kommentoi puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen. 

Jesse Jääskeläinen
Puheenjohtaja, Eurooppanuoret ry.
jesse.jaaskelainen@eurooppanuoret.fi
+358 45 324 5805

0