Eurooppanuoret vaatii EU-mailta tiiviimpää yhteistyötä laittoman veronkierron kitkemiseksi. Nykyinen järjestelmä rokottaa eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä. Näillä yrityksillä on harvoin halua tai mahdollisuuksia veroparatiisien käyttämiseen.

 

Euroopan unionin alueella jopa 85 prosenttia uusista työpaikoista syntyy tällä hetkellä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Eurooppanuoret arvioi verojärjestelmän aukkojen tilkitsemisen parantavan eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä ja luovan tilaa uudelle kasvulle. Järjestön mielestä pk-yritysten asema jää veroparatiiseista puhuttaessa usein liian vähälle huomiolle.

“Markkinoilla eivät pärjää parhaat yritykset, vaan härskeimmät ja suurimmat. Ne, joilla on halua ja taloudelliset edellytykset veronkiertoon, voittavat. Kilpailuasetelma on tällä hetkellä täysin epäreilu”, jyrähtää Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen.

Euroopan komissio arvioi pk-yritysten olevan EU-alueen kasvun ja hyvinvoinnin keskeinen moottori. Komissio on käynnistänyt useita Euroopan laajuisia ohjelmia, joilla kasvuhaluisia yrityksiä tuetaan. Eurooppanuorten mukaan tärkein on kuitenkin vielä tekemättä:

“Parhaiten kasvua tuetaan sillä, että veronkierto ja harmaa talous laitetaan kuriin. Viedään yritykset samalle viivalle ja tuodaan reilu peli takaisin markkinoille”, Jääskeläinen linjaa.

Eurooppanuorten mukaan tavoitteeseen päästäisiin EU-maiden tiiviimmällä yhteistyöllä, joka antaisi paremmat mahdollisuudet puuttua veronkiertoon. Yhtenäinen unioni voisi paremmalla valvonnalla taata yhdenvertaisen kohtelun kaikille EU-kansalaisille ja sisämarkkinoilla toimiville yrityksille.

“Tämä on sääntelytekninen haaste, mutta samalla kyse on meidän jokaisen etiikasta ja moraalista. Ongelmaan täytyy löytää ratkaisu. Ei yksinkertaisesti voi olla eurooppalaisten arvojen mukaista, että kansalaiset ja yritykset asetetaan näin eriarvoiseen asemaan”, Jääskeläinen sanoo.

“Myös meillä kuluttajilla on valta ja vastuu. Eurooppanuorissa käytämme omaa valtaamme siten, että siirrämme järjestömme tilit pois Nordeasta, jonka nyt paljastuneita toimintatapoja emme voi hyväksyä”, Jääskeläinen linjaa.

 

Lisätietoa

Eurooppanuoret on alle 35-vuotiaiden nuorten kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä ja sen vaikutuksista sekä toimia keskustelufoorumina ja vaikuttamiskanavana Eurooppa-asioista kiinnostuneille nuorille. Järjestön äänellä mediaan kommentoi puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen. 

Jesse Jääskeläinen
Puheenjohtaja, Eurooppanuoret ry.
jesse.jaaskelainen@eurooppanuoret.fi
+358 45 324 5805

Juho Mäki-Lohiluoma
Viestintävastaava, Eurooppanuoret ry.
juho.maki-lohiluoma@eurooppanuoret.fi
+358 41 546 0606

 

Kuva: © European Union 2014 – European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0 / http://bit.ly/1YddIMh

Members making statement during vote on motion of censure against the Commission. From the left: Barbara Spinelle, Eleonora Forenza, Curzio Maltese.

0