Julkaisuvapaa heti

Eurooppa-projekti nykymuodossaan alkoi vuonna 1950 Robert Schumanin kuuluisasta puheesta, jota Eurooppa-päivänä 9.5. juhlimme. Viime vuosina koko hankkeen loppua on povattu useaan otteeseen, mutta todellisuudessa yhtenäiselle Euroopalle on edelleen tilausta. Yhdentyminen ei ole mennyt liian pitkälle, päinvastoin. Yhteistyötä tarvitaan lisää esimerkiksi taloudessa, energia-alalla ja verkossa. Yhteinen Eurooppamme ei ole vielä valmis.

Taloudellisen yhdentymisen eräs tärkeä edistysaskel on pankkiunioni. Pankkiunionissa pankkeja valvotaan yhteisin eurooppalaisin säännöin, jotta pankkien kaatuessa veronmaksajat eivät joutuisi vastuuseen. Unionin rakentaminen etenee, mutta siinä on vielä kehityskohteita. Esimerkiksi EU:n yhteinen talletussuojarahasto toisi turvaa tavallisille säästäjille. Ehdotus on vain yksi esimerkki siitä, miten laajempi talousyhteistyö voisi hyödyttää suomalaisia.

Yhteinen energiaunioni tekisi energiasta halvempaa eurooppalaisille ja voisi vähentää riippuvuuttamme esimerkiksi venäläisestä energiasta. Karsimalla eri maiden sääntöviidakkoja ja luomalla yhteiset pelisäännöt saisimme resurssit parhaaseen mahdolliseen käyttöön ja säästäisimme rahaa. Yhteistyö energiamarkkinoilla myös auttaa Eurooppaa siirtymään uusiutuviin energialähteisiin yhä laajemmin.

Sääntöjen yhdistäminen olisi piristysruiske taloudelle myös verkossa. Valmistuessaan digitaaliset sisämarkkinat voisivat tuoda Euroopan komission arvion mukaan satoja tuhansia uusia työpaikkoja Eurooppaan. Verkossa ostaminen olisi helpompaa sääntöjen ollessa samat koko Euroopassa, eikä suomalaiselta enää voisi estää pääsyä verkkopalveluun, johon italialainen pääsee. Rajojen kaatuminen netissä hyödyttäisi jokaista nettiä selaavaa kansalaista.

Eurooppalainen yhteistyö on saavuttanut viimeisten vajaan 70 vuoden aikana paljon, mutta projekti ei vielä ole valmis. Edellä on kuvattu vain joitain tällä hetkellä käsiteltäviä ajatuksia, jotka toteutuessaan helpottaisivat elämäämme. Olipa kyse pankkien kaatumisesta, energiariippuvuudesta, digitalisaatiosta tai vaikkapa rajojen valvonnasta, ratkaisua kannattaa usein hakea Euroopasta. Euroopassa on tulevaisuus, ja tulevaisuutemme on Euroopassa.

Tampereen Eurooppanuoret

0