Kutsuimme poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat videohaastatteluihin aiemmin keväällä ja olemme julkaisseet haastatteluita läpi kesän. Seuraavana vuorossa vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi. 

Ahlakorven mukaan EU:ssa on paljon ongelmakohtia, mutta ajatus tiettyjen asioiden hoitamisesta Euroopan laajuisesti on hyvä.

”EU:ta kritisoidaan monista asioista ja osassa siitä kritiikista on perää, mutta kun tarkastellaan mitä EU on kokonaisuutena saanut aikaan, niin kyllähän se on tälle maanosalle tuonut vakautta. Itse pidän tärkeänä myös ihmisten vapaata liikkuvuutta. Ne ovat asioita, joiden saavuttaminen ilman Euroopan unionia olisi ollut huomattavasti hankalampaa”, Ahlakorpi sanoo.

Esimerkkinä EU:n onnistumisesta Ahlakorpi nostaa esiin Pariisin ilmastoneuvottelut. Hänen mukaansa Euroopan sana painoi neuvotteluissa enemmän, kun pöydässä osapuolena oli Euroopan unioni.

EU:n keskeiseksi ongelmaksi Ahlakorpi nostaa epädemokraattisuuden.

”EU:ssa on monia sellaisia rakenteita, jotka tekevät siitä etäisen”, hän arvioi.

Katso koko haastattelu alta!

Haastattelija: Niko Ruostetsaari 

Leikkaus: Eetu Lehmusvaara

Kuvaus ja teksti: Juho Mäki-Lohiluoma