Olen Juho Mäki-Lohiluoma, 22-vuotias Eurooppanuorten hallituksen jäsen, viestintävastaava ja viestintätyöryhmän puheenjohtaja Turusta. Asetun ehdolle jatkokaudelle järjestömme hallituksessa.

Opiskelen oikeustiedettä Turun yliopistossa ja työskentelen Helsingissä Ajatuspaja Linjan toiminnanjohtajana. Aiemmin olen toiminut mm. Satakunnan Kansan toimittajana, Varusmies-lehden päätoimittajana ja yrittäjänä viestintäalalla sekä järjestöpuolella useissa luottamus- ja vapaaehtoispesteissä.

Tässä tekstissä listaan ei-niin-lyhyesti aikaansaannokseni kuluvana vuonna ja tavoitteeni tulevalle vuodelle. Näille tavoitteille toivon tukeasi Eurooppanuorten vuosikokouksessa 10.12.

Mitä sain aikaan vuonna 2016?

Jatkokaudelle hakiessa on mielestäni hyvä kerrata hieman, miten vuosi sitten annetut lupaukset ovat toteutuneet. Keskeisin lupaukseni ja tavoitteeni vuodelle 2016 oli uudistaa Eurooppanuorten viestintää, jonka myötä hakeuduin vuoden alussa Eurooppanuorten viestintävastaavaksi ja viestintätyöryhmän puheenjohtajaksi. Tässä tehtävästä ja tuohon tavoitteeseen liittyen olen mm.:

* Kirjoittanut Eurooppanuorille viestintäsuunnitelman ja yksityiskohtaisen (mutta toivottavasti selkeän ja käytännöllisen) viestintämanuaalin, joka toimii hallituksen ja aluejärjestöjen viestinnän keskeisenä pelikirjana vuodenvaihteesta lähtien. Viestintämanuaali julkaistaan visuaalisen ilmeen uudistumisen jälkimainingeissa.

* Tuottanut pikaoppaat viestinnän keskeisimpiin prosesseihin, kuten lehdistötiedotteisiin, blogiteksteihin ja haastatteluihin, sekä tuottanut pilottisisältöjä näistä, esimerkiksi videohaastatteluita Eurooppanuorten tapahtumilta.

* Suunnitellut ja ollut mukana toteuttamassa Eurooppanuorten verkkosivu-uudistusta ja siirtymistä helposti muokattavaan, päivitettävään ja ylläpidettävään verkkosivujärjestelmään.

* Tukenut erinomaista graafikkoamme Eetua visuaalisen ilmeen uudistamisessa ja suunnitellut tavat, joilla Eurooppanuoret voi tukea aluejärjestöjä graafisten materiaalien tuottamisessa ja mitä se vaatii nyt tehtävältä uudistukselta. Visuaalinen ilme julkaistaan vuosikokouksessa.

* Kirjoittanut pohjan ja poliittisen linjan valtaosaan Eurooppanuorten kannanotoista sekä useita blogeja.

* Ylläpitänyt Eurooppanuorten some-tilejä yhdessä puheenjohtajiston ja pääsihteerin kanssa.

Kaiken tämän – erityisesti verkkosivu-uudistuksen, visuaalisen ilmeen päivittämisen sekä kattavan viestintämanuaalin tuottamisen – tavoitteena on ollut se, että kuluvan vuoden aikana Eurooppanuorten viestinnälle saadaan luotua kestävä pohja ja sen parissa ensi vuonna jatkavilla on monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttavan viestinnän tekemiseen.

Viestinnän lisäksi olen mm. toiminut aktiivisesti Eurooppanuorten hallituksessa, osallistunut kattojärjestömme kansainvälisiin tapahtumiin Eurooppanuorten edustajana, luonut yhteistyösuhteita suomalaisiin Eurooppa-vaikuttajiin ja tukenut muita hallituksen jäseniä vastuualueidensa hoidossa.

Mitä saan aikaan vuonna 2017?

Eurooppalainen yhteistyö on kriisissä, liittovaltiokehitys on pysähtynyt, liberaalit arvot ja ihmisoikeudet ovat uhattuina, lyhytnäköinen kansallinen etu jyrää kestävän kehityksen ja rasistiset populistiliikkeet jylläävät meillä ja maailmalla. Ei ole helppoa, mutta periksi ei saa antaa. Eurooppanuorten on oltava vastavoima tälle, eikä motivaatiota hallitustyön jatkamiseen tarvitse hakea kaukaa.

Minun visiossani Eurooppanuoret on tunnettu ja arvostettu niin poliittisten päättäjien, nuorten kuin Eurooppa-asiantuntijoiden keskuudessa. Tuo tavoite voidaan saavuttaa vain kolmen pilarin kautta:

* kattavat ja aktiiviset aluejärjestöt

* monipuolinen ja laadukas viestintä

* asiantunteva poliittinen linja.

Näistä toiseen olen osaltani pyrkinyt ja pystynyt vaikuttamaan tänä vuonna, ensimmäisen osalta otetaan isoja askeleita uuden järjestöstrategian ja -rakenteen myötä ja kolmannen lupaan ottaa päätavoitteekseni, jos saan luottamuksen jatkaa työtä Eurooppanuorten hallituksessa.

Asiantunteva poliittinen linja ei tarkoita puoluepolitiikkaa eikä päivänpolitisoituneeseen ryönään jumiutuista. Se tarkoittaa kykyä rohkeisiin, pitkän aikavälin Eurooppa-poliittisiin avauksiin. Eurooppanuorten tulee jatkossakin olla vankkumattomasti sitoutumaton, mutta ajaa myös häpeilemättä omaa integraatiomyönteistä agendaansa.

Tällä hetkellä Eurooppanuorilta puuttuu koko se pohja, jonka varaan uskottavia poliittisia avauksia voitaisiin rakentaa. Järjestöltämme puuttuu tavoiteohjelma, sektorikohtaiset ohjelmat sekä koneisto, jolla valmistelua tehdään. Poliittinen linja on kutistunut irrallisiin ja satunnaisiin kannanottoihin: vain murto-osaan siitä, mitä se aiemmin on ollut, tai mitä se JEF-perheen sisarjärjestöillämme ympäri Eurooppaa on.

Tämän haluan ensi vuonna korjata. Käytännössä se tapahtuisi mm. näillä kolmella toimenpiteellä, jotka ovat myös vaalilupauksiani:

  1. Pidän huolen, että uudistettavassa järjestö- ja työryhmärakenteessa annettaan riittävä painoarvo poliittiselle valmistelulle.
  2. Huolehdin, että ensi vuonna tähän aikaan järjestöllämme on kasassa peruspilarit pitkäjänteiselle ja uskottavalle poliittiselle linjatyölle. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi tavoiteohjelman valmistelusta vastaamista tai työryhmän vetämistä.
  3. Kirjoitan pamfletin, joko yksin tai yhdessä.

Lisäksi lupaan jatkaa aktiivista työtä osana Eurooppanuorten hallitusta ja tukea erityisesti uusia viestintävastaavia heidän työssään.

 

Näille tavoitteille toivon tukeasi Eurooppanuorten vuosikokouksessa. Nähdään siellä!

 

Juho Mäki-Lohiluoma

juho.maki-lohiluoma@eurooppanuoret.fi

+358 41 546 6060