Moro! Nimeni on Matin Moradi  ja olen kotoisin Tampereelta. Täytin tämän vuoden puolella 21 vuotta ja valmistuin keväällä 2015 Sammon keskuslukiosta. Aikaisempaa järjestökokemusta löytyy  Suomen Lukiolaisten Liitosta ja nuorisovaltuustotoiminnasta. Toimin vuoden 2016 loppuun asti Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtajana. Järjestöjen koukerot ovatkin siis tulleet tutuksi, ja nyt on aikaa ja intoa vaikuttaa eurooppalaisiin arvoihin ja Eurooppanuorten asioihin!

Miksi koen tärkeäksi olla mukana kehittämässä vakuuttavampaa ja vaikutusvaltaisempaa Eurooppanuoria? Viimeaikaiset keskustelut ja tapahtumat osoittavat hyvin sen, että EU:n asema ei ole itsestäänselvyys eikä myöskään ihmisten EU-tietoisuus riittävää tasoa. Eurooppanuoret on tehnyt vuosien varrella todella tärkeää työtä keskustelun nostajana, mutta on tärkeää, että Eurooppa-myönteinen järjestö myöskin itse puhuu Euroopan puolesta. Meidän on otettava selkeitä askelia kohti edunvalvonnallisempaa toimintaa ja viestittävä aktiivisemmin Eurooopan merkityksestä ja Suomen roolista siinä. Eurooppanuorten pitää rohkeasti ottaa kantaa EU:n poliittisiin kysymyksiin ja olla entistäkin vahvempi keskustelun nostaja sekä suunnannäyttäjä, nyt kun maailmalla tapahtuu eniten.

Toinen tärkeä syy hakemisellani on vahva järjestökokemus. Haluaisin olla kehittämässä Eurooppanuoria suuntaan jossa mahdollisimman moni kokee, ensinnäkin tärkeäksi olla mukana toiminnassa, toiseksi helpoksi tulla mukaan toimintaan. Eurooppanuorilla on valtava potentiaali ja olen vahvasti sitä mieltä, että sitä koko potentiaalia ei ole todellakaan hyödynnetty. Potentiaalilla tässä kohtaa tarkoitan niitä kaikkia nuoria jotka ovat kiinnostuneita Eurooppa-asioista, mutta eivät ole löytäneet tietä Eurooppanuoriin. Meidän on markkinoitava itseämme sekä toimintaamme entistä paremmin, ei pelkästään korkeamman asteen opiskelijoille vaan kaikille nuorille toisesta asteesta alkaen. Toimintaa voidaan kasvattaa vain saamalla lisää ihmisiä mukaan. 

Nyt jos koskaan on Eurooppanuorten kasvun ja murroksen paikka. Olisin mielelläni rakentamassa Eurooppanuorista vahvempaa järjestöä vuonna 2017. Toivon, että ajatukseni ovat luottamuksenne arvoisia ja tieni vie hallitukseen. Juttelen mielelläni lisää ajatuksistani, joten ethän epäile laittaa viestiä minulle. Nähdään vuosikokouksessa!

Matin Moradi
matin.a.moradi@gmail.com
0456617881