Jyväskylän Eurooppanuoret pitää äärimmäisen huolestuttavana päätöstä Eurooppa-opintojen lakkauttamisesta Jyväskylän yliopiston vuoden 2017 opetussuunnitelmasta. Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala perustelee lakkauttamispäätöstä laitoksen toiminnan profiloinnilla ja opintosuoritusten vähentymisellä. Jyväskylän Eurooppanuorten mielestä kehityssuunta on väärä, sillä juuri nykyisessä, epävakaassa maailmantilanteessa kansainvälinen osaaminen ja ymmärrys ovat ensiarvoisen tärkeitä.

“Opiskelijoista moni kokee Eurooppa-opinnot tärkeiksi. Erityisesti yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden keskuudessa toivotaan, että yliopisto pystyisi tarjoamaan opiskelijoille hyvät perustiedot Euroopan unionista. EU-asiat työllistävät opiskelijoita valmistumisen jälkeen ja olisi loogista, että aiheesta tarjottaisiin myös koulutusta. Eurooppa-opinnot ovat tällä hetkellä ainoa kattava opintokokonaisuus EU-asioille. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan perustamisen jälkeen juuri tällaisia poikkitieteellisiä opintokokonaisuuksia kaivattaisiin”, toteaa Jyväskylän Eurooppanuorten puheenjohtaja Mikko Myllymäki.

Jyväskylän Eurooppanuoret on huolissaan Eurooppa-opintojen saatavuudesta tulevaisuudessa. Eurooppaa käsittelevien opintojen tarjonta jää humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa heikoille kantimille seuravaksi kolmeksi vuodeksi ennen vuonna 2020 voimaan astuvaa opetussuunnitelmaa. Mikäli EU-asiat sisällytetään muihin kurssisisältöihin, vaarana on, että ilman selkeää työnjakoa Eurooppa-asioiden opetus jää yksittäisten luennoitsijoiden ja professorien harkintakyvyn varaan. Pahimmassa tapauksessa aika ja resurssit eivät riitä tarjoamaan kattavaa tietopakettia Euroopan unionin toiminnasta.

Jyväskylän Eurooppanuoret pitää tärkeänä, että yliopisto mahdollistaa opiskelijoilleen kattavan EU-tietämyksen. Unionin jäsenyys vaikuttaa Suomessa kaikilla yhteiskunnan aloilla. “Tietämättömyys EU-instituutioista ja niiden toiminnasta vahvistaa kuvaa Euroopan unionista monimutkaisena ja etäisenä toimijana ja luo otollisen pohjan populistisille avauksille”, Myllymäki kiteyttää.

Jyväskylän Eurooppanuoret