Torstai-aamu polkaistiin Jyväskylässä käyntiin Henna Virkkusen kanssa Eurooppa-aamiaisen merkeissä. Jyväskylän Eurooppanuorten järjestämään aamiastilaisuuteen saapui noin 30 Euroopan ajankohtaisista teemoista kiinnostunutta nuorta.

Tilaisuus aloitettiin runsaalla aamiaisella ja JENin puheenjohtajan Mikko Myllymäen alustuksella. Tätä seurasi Virkkusen alustus EU:n ajankohtaisista teemoista ja kohdatuista ongelmista. Virkkusen puheenvuorossa esille nousivat erityisesti Venäjän länsimaistumisessa ilmennyt taantuminen, arabikevään jälkeinen epävarmuus arabimaissa, Turkin vallankaappaus, Britannian kansanäänestys EU erosta sekä loppuvuoden yllätyksenä Yhdysvaltain presidentinvaalit. Lisäksi Virkkunen nosti esille huolen populistisen puheen lisääntymisestä, mistä edelliset kaksi käännettä toimivat hyvinä esimerkkeinä.

Uudet tapahtumarakenteet testissä

JENin tavoitteena on tuoda tämän vuoden tapahtumiin yleisöä osallistavia uusia ja mielenkiintoisia rakenteita. Tämän pohjalta myös Eurooppa-aamiaiselle tuotiin tällä kertaa jotakin uutta: tilaisuuden aikana yleisö pääsi osallistumaan keskusteluun kysymysten ohella myös vastaamalla mobiililaitteilla etukäteen laadittuihin mielipidekysymyksiin Euroopan Unionista ja sen tulevaisuudesta. Konsepti osoitti toimivuutensa ja ennen keskustelua osallistujat pääsivätkin pohtimaan omia näkemyksiään keskusteltavista asioista. Teemoista esiin nousivat erityisesti Euroopan integraatio, EU:n turvallisuusyhteistyö sekä EU:n tulevaisuus Suomessa ja muualla Euroopassa. Lopuksi pohdittiin vielä mahdollisuuksista työskennellä EU:lla.

Nuoret uskovat EU:n kestävän myös tulevaisuudessa

Yleisö uskoi vahvasti EU:n tulevaisuuteen ja syvempään yhteistyöhön jäsenmaiden välillä. Enemmistö kannattikin melko selvästi integraation syventämistä. Toki yleisöstä huomautettiin, että ennen mahdollista integraation syventämistä olisi kuitenkin tärkeää saada nykyinen pohja toimivaksi ja vasta tämän jälkeen tuoda uusia yhteistyön muotoja.

Turvallisuusyhteistyössä mielipiteet vaihtelivat, mutta yleisesti puolustusyhteistyö koettiin tarvittavaksi. Nuoret ilmaisivat luottamustaan EU:n olemassa oloon myös tulevaisuudessa ja kysymykseen ”Onko EU olemassa 10 vuoden päästä” olikin yleisön vastaus melko yksiselitteisesti kyllä.

Myös Virkkunen ilmaisi  kannattavansa integraation syventämistä ja uskovansa EU:n tulevaisuuteen, mutta toi keskusteleen mukaan säväyksen konkreettisuutta. Syvemmän integraation esteeksi Virkkunen koki jäsenmaiden eriävät mielipiteet mm. pakolaispolitiikassa ja eri päätösten toteuttamisista jäsenmaissa. Yhteisen puolustuksen osalta hän korosti EU:n roolia uusien turvallisuusuhkien torjunnassa, mutta painotti myös luottamusta Natoon ja sen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Ura EU:lla kiinnostaa

Eurooppa-aamiainen päätettiin Virkkuselle esitettäviin kysymyksiin. Yleisöä kiinnosti tietää muun muassa europarlamentaarikon päivittäisestä työstä ja siihen kuuluvista tehtävistä. Lisäksi kieliopintojen ja opiskelijavaihtojen sekä -harjoittelujen merkityksestä tulevaisuuden työelämässä tiedusteltiin. Esille nousi muun muassa EU-aiheisen opetuksen merkitys ja Jyväskylän yliopistossa vastikään tehdyt päätökset Eurooppa-opintojen määrän vähentämisestä opetussuunnitelmassa.

Virkkunen kannusti nuoria opiskelemaan aktiivisesti kieliä, sillä niiden myötä tulevaisuuden työelämässä on helppo erottautua edukseen. Lisäksi Virkkunen näki opiskelijavaihdon erittäin tärkeänä tekijänä tulevaisuuden työelämässä menestymisen kannalta. Työskentely ja opiskelu toisessa maassa antavat työnantajien arvostamia valmiuksia ja Virkkunen kiittelikin Erasmus-ohjelmaa vaihtomahdollisuuksien laajasta tarjonnasta. Lopuksi Virkkunen totesi suomalaisten EU-tietämyksen olevan tutkitusti melko hyvällä mallilla moniin muihin jäsenmaihin verrattuna.