Eurooppanuorten kattojärjestö Young European Federalists (JEF) valmistelee linjapapereita joka toinen vuosi järjestettävään liittokokoukseen. Valmistelu on avointa ja siihen voivat osallistua kaikki järjestön jäsenet.

Valmistelua tehdään kolmessa eri JEF:n työryhmässä (Political Commission), johon Eurooppanuoret hakee nyt edustajia. Edustajat toimivat työryhmissä itsenäisesti. Heidän keskeisin tehtävänsä on osallistua aktiivisesti valmistelutyöhön ja raportoida sen etenemisestä. Edustajien valinnan tavoitteena on lisätä Eurooppanuorten kansainvälistä vaikuttavuutta ja tarjota aktiiveille matalan kynnyksen väylä lähteä mukaan Eurooppanuorten ja JEF:n kansainväliseen toimintaan. Valmistelutyö tehdään kokonaisuudessaan Skypen välityksellä tai muuten etänä.

Eurooppanuorten edustajille kirjoitetaan aktiivisesta osallistumisesta työryhmien työskentelyyn erillinen todistus. Todistusta voi käyttää esimerkiksi osoituksena poliittisen valmistelun kokemuksesta töitä tai luottamustehtäviä hakiessa.

Työryhmät ovat myös tähän asti olleet avoimia, joten niiden toimintaan on voinut lähteä mukaan myös oma-aloitteisesti. Keskeinen hyöty Eurooppanuorten edustamisesta työryhmissä on siitä kirjoitettava erillinen todistus sekä tarjolla oleva tuki. Työryhmäedustajia valmistelutyössä tukee Eurooppanuorten kansainvälisen toiminnan vastaava Juho Mäki-Lohiluoma. Juho myös koordinoi Eurooppanuorten kv-tason vaikuttamistyötä kokonaisuutena.

Valmistelua tekeviä työryhmiä on kolme (klikkaa nimestä lisätietoja):  

PC1 – Institutions and Governance

PC2 – Internal European Affairs

PC3 – External Affairs and Global Governance

Edustajia haetaan lähtökohtaisesti 2-3 kappaletta työryhmää kohden. Eurooppanuorten edustajaksi työryhmään voit hakea vapaamuotoisella hakemuksella 27.3. mennessä. Kerro hakemuksessa lyhyesti kiinnostuksestasi ja kokemuksestasi ja ilmaise myös, jos olet kiinnostunut useammasta työryhmästä. Tavoitteena on, että edustajia jakautuisi tasaisesti jokaiseen työryhmään.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen juho.maki-lohiluoma@eurooppanuoret.fi. Lisätietoja saat samasta osoitteesta tai työryhmien puheenjohtajilta.