Uutta ilmettä on hahmoteltu laajasti koko järjestön piirissä ja sen on toteuttanut graafinen suunnittelija Eetu Lehmusvaara.

Eurooppanuoret uudistaa visuaalisen ilmeensä. Tavoitteena on päivittää järjestön julkisivu sekä parantaa Eurooppanuorten mahdollisuuksia onnistuneeseen visuaaliseen viestintään.

Visuaalisen ilmene suunnittelu ja toteutus aloitettiin jo viime vuoden puolella ja projekti jatkuu edelleen. Nyt lanseerattavan Eurooppanuorten visuaalisen ilmeen lisäksi uusi materiaalipankki tulee käyttöön myös kaikille Eurooppanuorten aluejärjestöille ja tavoitteena on, että uusi ilme lanseerataan kuluvan vuoden aikana asteittain läpi maan.

“Lähtökohta koko uudistukselle oli käytettävyys: jos visuaalista ilmettä ei osata vaivatta soveltaa, ei se voi onnistua. Siksi esimerkiksi uusi, koko järjestölle avoin materiaalipankki tulee löytymään Googlen Drive-ympäristöstä ja kaikkien visuaalisten sisältöjen tekeminen pitäisi onnistua käytännössä ilman mitään aiempaa kokemusta, sillä materiaalipankki on suunniteltu toimimaan niin ikään Googlen Drawings-ohjelmalla. Erityistä ohjelmisto-osaamista ei tarvita, mutta toisaalta myös isojen ja näyttävien projektien tekeminen onnistuu materiaalien pohjalta”, kertoo uudistuksesta vastannut Eurooppanuorten liittohallituksen jäsen Juho Mäki-Lohiluoma.

Uudistuksen toteuttaneen graafikko Eetu Lehmusvaaran mukaan käytettävyyden lisäksi tavoitteena oli luoda Eurooppanuorille nuorekas, uskottava ja ajankohtainen ilme.

“Lähtökohtana oli, että uuden ilmeen täytyy sopia Eurooppanuorten identiteettiin ja arvoihin. Edellistä ilmettä on käytetty innoittajana, mutta samalla on lähdetty käytännössä nollasta luomaan jotain uutta. Tärkeää on myös, että järjestön tunnistettavuus Eurooppa-liikkeeksi säilyy ja samalla pystytään luodaan yhtenäistä ilmettä kaikille Eurooppanuorten toiminnan tasoille. Ilman kuitenkaan sitä, että kaikkien täytyisi istua täysin samaan muottiin”, Lehmusvaara pohtii.

Eurooppanuoret ottaa keskusjärjestötasolla uuden ilmeen tällä päivämäärällä käyttöön kaikessa viestinnässään. Aluejärjestöjen sovellettavaksi uusi ilme tulee noin kuukauden päästä.

 

Lisätiedot:

Juho Mäki-Lohiluoma

juho.maki-lohiluoma@eurooppanuoret.fi

+358 41 546 0606