Eurooppanuoret haluaa muistuttaa kuntapolitiikan eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja tarjoaa viisi teesiä eurooppalaiselle kunnalle.

”Kuntatason päätöksenteko on tiiviisti yhteydessä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehtäviin päätöksiin”, toteaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen. Katso Eurooppanuorten kuntavaaliteesit täältä (ladattava tiedosto) tai lue tiivistelmä alta:

1. Kansainvälinen yhteistyö kannattaa ja tuottaa tuloksia

Vaikka kunta on paikallinen toimija, toimii se yhdessä paitsi eri hallinnon tasojen myös muiden kuntien ja seutujen kanssa, sekä Suomessa että ulkomailla. Tämän vuoksi on tärkeää, että kunta tekee kansainvälistä vaikuttamistyötä, jotta kunnan toiminnan perusedellytykset turvataan nyt ja huomenna. Euroopan unioni on yhteinen projekti. Vaikka unioni voi ajoittain vaikuttaa etäiseltä, on se lopulta paikallinen: sen muodostamme me kansalaiset yhdessä – aivan niin kuin kunnatkin.

2. Erasmus+ on mahdollisuus, jota ei ole varaa jättää käyttämättä

Erasmus+ on Euroopan unionin ohjelma, joka rahoittaa koulutuksen, nuorisotyön ja urheilun aloilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Suomalaisille kunnille Erasmus+ on ainutlaatuinen mahdollisuus tuoda eurooppalainen näkökulma kuntalaisten arkeen. Kuntien kannalta merkittävä kärki Erasmus+ -ohjelmassa on politiikan uudistamisen tuki. Ohjelman avulla pyritään parantamaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia paikalliseen päätöksentekoon ja nostamaan nuorille tärkeitä asioita politiikan agendalle.

3. Eurooppalainen kunta kantaa vastuunsa ympäristöstä ja ilmastosta

On viimeinen mahdollinen hetki toimenpiteille ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.  Kunnat on tuotava osaksi kansallisia strategioita ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja alueelliset päätöksentekijät nostettava mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaa koskeviin neuvottelupöytiin. Vastuullinen kunta ei jätä jälkeensä lämpenevää Eurooppaa ja hiljaa hiipivää ilmastokatastrofia.

4. Menestyvä Eurooppa syntyy vahvojen kaupunkien varaan

Euroopan hyvinvointi ja menestys on rakentunut kaupunkien ja kaupunkiseutujen varaan lähes kaikissa historian vaiheissa. Maailman kasvu ja innovaatiot syntyvät edelleen kaupungeissa, mutta toimintaympäristö on nykyään globaali. Kaupunkiseutujen tulee tunnistaa roolinsa tulevaisuuden Euroopan kivijalkana. Se tarkoittaa vahvemman roolin ottamista kansallisvaltioiden sisäisessä ja pan-eurooppalaisessa Eurooppa-poliittisessa keskustelussa. Kun Euroopan menestys lepää innovaatioiden ja osaamisen varassa, on kaupunkien ja kaupunkipolitiikan rooli niiden luomisessa ensiarvoisen tärkeä.

5. Osaava kunta osana osaavaa Eurooppaa

Osaava Eurooppa syntyy suomalaisissakin kunnissa. Tavoitteena on tulevaisuuden tarpeisiin soveltuva osaaminen, jossa ei jäädä kansainvälisellä tasolla jälkeen. Osana tätä päämäärää, Euroopan komissio on hyväksynyt New Skills Agenda for Europe -osaamisohjelman, jonka tavoitteena on parantaa EU-kansalaisten osaamista ja työmarkkinavalmiuksia sekä varmistaa Euroopan inhimillisen pääoman maksimaalisen hyödyntämisen.  Tavoitteiden toteutumisessa suomalaisilla kunnilla on erityinen rooli laadukkaan koulutuksen takaamisessa.